Translate - Tłumacz

piątek, 20 marca 2015

Jubileuszowe letnie sesin z Rosi Sunyą Kjolhede 11-18 VII 2015


W ramach obchodów 
40-lecia formalnego istnienia naszej wspólnoty zen, 
30 lat istnienia Ośrodka Warszawskiego ZBZ w Warszawie Falenicy, 
20 lat przyjazdów i nauczania Rosi Sunyi do Polski: 

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe siedmiodniowe sesin z Rosi Sunyą Kjolhede 

w dniach 11 - 18 lipca 2015.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 22 czerwca 2015 (piątek)
uwaga: ilość miejsc ograniczona

Miejsce:
Ośrodek Zen "Bodhidharma"
Warszawa - Falenica
ul. Filmowa 32

Opłaty za sesin:
Opłata za sesin dla osób pomagających przed i/lub po sesin:
członek ZBZ aktywny: 80 zł/dzień ; 560 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 100 zł/dzień ; 700 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 120 zł/dzień ; 840 zł/ całość*


Opłata za sesin bez udziału w przygotowaniach:
członek ZBZ aktywny: 90 zł/dzień ; 630 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 110 zł/dzień ; 770 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 130 zł/dzień ; 910 zł/ całość*

* Częścią udziału w sesin jest pomoc w przygotowaniach przed lub po sesin. 
Za każdy dzień udziału w sesin oczekiwana jest pomoc w wymiarze 1 godziny, czyli jeśli ktoś bierze udział w całości to 7 godzin, jeśli tylko 3 dni, to 3 godziny itd.
Osoby, które nie mogą brać udziału w przygotowaniach przed lub po doliczona zostanie kwota 10 zł za każdy dzień udziału w sesin, czyli +70 zł za całość, +30 zł za 3 dniowy pobyt itd...„Nasze odosobnienia zen mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ciągłej, zaangażowanej praktyki, czyli kierowania umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło.”
Rosi Sunya 

Sesin w Ośrodku Zen W Warszawie - Falenicy 
to siedmiodniowe odosobnienie zen, to nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez nauczycielkę zen Rosi Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:
  • dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
  • wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek) 
  • wspólne śpiewy
  • słuchanie mów Dharmy (teisia) Rosi
  • możliwość skorzystania z rozmowy z Rosi (dokusan)
  • wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
  • wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
  • okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
  • udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.
Przykładowy dzień sesin 
(w poszczególnych dniach mogą być pewne różnice)
04:25
...............
pobudka
04:45
...............
gimnastyka w zendo 
05:00
...............
zazen
05:30
...............
śpiewy
06:00
...............
zazen z dokusan
07:05
...............
śniadanie
07:35
...............
praca
08:35
...............
klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
09:35
...............
zazen, teisio, zazen
12:30
...............
obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen
14:30
...............
zazen z dokusan
16:30
...............
śpiewy
16:55
...............
gimnastyka
17:40
...............
zazen
18:05
...............
kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen
19:00
...............
zazen z dokusan
21:15
...............
Cztery Ślubowania, rytuał kończący dzień
21:45
...............
wystawiany jest posiłek na jadza

Pierwszy dzień sesin sobota 11 lipca
prosimy o przyjazd do 10:30 (można przyjechać wcześniej, lub nawet dzień wcześniej)

10:30 zazen
11:00 zebranie organizacyjne dotyczące przygotowań przed sesin
  • wspólne przygotowania do sesin w tym obiad
17:00 wprowadzenie nowych osób, podział prac i funkcji, zajmowanie pokoi
18:00 próba Ceremonii otwarcia
18:30 zebranie
19:30 formalne rozpoczęcie sesin

Ostatni dzień sesin sobota 18 lipca
04:25 pobudka
04:45 gimnastyka w zendo 
05:00 zazen, kinhin, zazen z dokusan

07:05 śniadanie
07:35 praca
08:35 klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
09:35 zazen, teisio, zazen z dokusan
12:30 zupa; odpoczynek, nieformalne zazen

13:30 zazen, kinhin, zazen z dokusan
ok. 15:00 Ceremonia kończąca
ok. 15:30 - 16:00.... wspólny  obiad
po czas na sprzątanie

Podczas sesin:
  • jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)
  • utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)
  • w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)
  • ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
  • oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
  • wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji - uczestniczyli już m.in. przynajmniej raz w 2 dniowym zazen grupowym
  • akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania 
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych 
  • chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen
Zgłoszenia i kwalifikacja:
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń
  • w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
  • skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y (np. nie dostałaś/łeś potwierdzenia)
  • osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień opóźnienia
W związku z tym, ze mamy ograniczoną ilość miejsc podczas sesin (zimą 40, latem 45), w sytuacji większej ilości zgłoszeń, według następujących zasad będziemy przyjmować chętnych na sesin.

W pierwszej kolejności przyjmujemy osoby, które:
  1. brały już udział wcześniej przynajmniej raz w zazen grupowym organizowane przez ZBZ
  2. przesłali swoje zgłoszenia w terminie zgłoszeń
  3. zgłosili się na całe odosobnienie/ sesin
  4. są członkami Związku
  5. wedle uznania Rosi

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin: 
  • mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem organizacyjnym
  • brały już udział wcześniej choć raz w zazen grupowym zorganizowanym przez ZBZ
  • powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
  • mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni) 
  • mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi
Opłaty za sesin:
Opłata za sesin dla osób pomagających przed i/lub po sesin:
członek ZBZ aktywny: 80 zł/dzień ; 560 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 100 zł/dzień ; 700 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 120 zł/dzień ; 840 zł/ całość*

Opłata za sesin bez udziału w przygotowaniach:
członek ZBZ aktywny: 90 zł/dzień ; 630 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 110 zł/dzień ; 770 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 130 zł/dzień ; 910 zł/ całość*

* Częścią udziału w sesin jest pomoc w przygotowaniach przed lub po sesin. 
Za każdy dzień udziału w sesin oczekiwana jest pomoc w wymiarze 1 godziny, czyli jeśli ktoś bierze udział w całości to 7 godzin, jeśli tylko 3 dni, to 3 godziny itd.
Osoby, które nie mogą brać udziału w przygotowaniach przed lub po doliczona zostanie kwota 10 zł za każdy dzień udziału w sesin, czyli +70 zł za całość, +30 zł za 3 dniowy pobyt itd...

  • zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 3 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.


    • wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
    • osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)
    • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen) 
    • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

    Udział w pracy na rzecz sesin:
    • praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
    • odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób
    I tak:
    • na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace 
    • każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1 godz. za każdy dzień uczestnictwa (czyli za uczestnictwo w 7 dniach wiąże się z 7 godzin pomocy)
    • jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po sesin, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa
    • prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym
    Zabierz ze sobą na odosobnienie:
    • brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
    • ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
    • śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.
    Informacje na temat najbliższych terminów zazen grupowych i sesin znajdziesz 
    na stronie www.buddyzmzen.pl , pisząc lub dzwoniąc do Ośrodka!
    Serdecznie zapraszamy!

    Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:


    Czemu służą te zasady?

    • Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
    • Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 
    • Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 
    • Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.
    1. Zgłębianie ciszy:

    • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
    • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
    • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
    • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
    •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
    • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 
    • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
    • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą nagrać wiadomość na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.

    2. Ubiór

    • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
    • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
    • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
    • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
    •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

    3. Troska o Ziemię

    • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
    • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
    • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.

    4. Utrzymanie porządku w pokojach

    • Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
    • Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.

    5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę

    • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
    • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
    • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
    • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
    • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
    • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.

    6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia

    • Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 
    7. Wychodzenie poza teren ośrodka
    • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
    • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
    • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Rosi.

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz