Translate - Tłumacz

Warszawa


Adres: Warszawa - Falenica ul. Filmowa 32
Tel: (22) 872 47 57

Od 1985 roku jest siedzibą Związku Buddystów Zen "Bodhidharma", w której od ponad 30 lat organizowana jest regularna praktyka zen, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy,
od krótkich form zazen do kilkudniowych, a nawet tygodniowych odosobnień.
Dwa - trzy razy do roku gościmy na 3-4 tygodnie mistrzynię zen Rosi Sunyi Kjolhede (USA).

W tym dużym domu z ogrodem na codzień mieszkają członkowie obsady Ośrodka oraz rezydenci wspierając się we wspólnej praktyce i dzieląc się zadaniami związanymi z podtrzymywaniem funkcjonowania Siedziby, Związku oraz Sanghi (wspólnoty).

Ogólnopolski Ośrodek Zen "Bodhidharma" w Warszawie oferuje:


WYNAJEM I POBYT

INNE PROWADZONE DZIAŁANIA
 • sklepik buddyjski
 • biblioteka buddyjska
 • ogród organiczny
 • kuchnia wegetariańska
 • działalność wydawnicza
 • organizacja imprez związanych z tematyką buddyjską, psychologiczną, ekologiczną, zdrowego stylu życia itd.
MODERNIZACJA BUDYNKU

Od lat prowadzimy prace modernizacyjne w budynku. O tym co zostało zrobione a co chcielibyśmy jeszcze zrobić oraz o tym jak możesz nas wesprzeć informujemy na bieżąco na stronie, a zawsze na corocznym Walnym Zgromadzeniu oraz drogą mailową.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
Każdy sympatyk i członek Związku może włączyć się do prac związanych z podtrzymywaniem Ośrodka (bardzo zachęcamy i potrzebujemy tego) - zgłaszając swoją chęć do Zarządu ZBZ lub Obsady Ośrodka. Mailem, telefonicznie lub osobiście. Gassio!!!

Działy
W ramach organizacji pracy potrzebnej do realizacji oferty i funkcjonowania Ośrodka, przez Zarząd ZBZ koordynowane jest 16 głównych zakresów działań Ośrodka (tzw. działy), każdy dział ma swojego koordynatora.

1. organizacja praktyki zen
2. organizacja pobytu Rosi
3. finanse
4. biuro i administracja
5. komunikacja sanghowa/ organizacja
6. promocja działalności ośrodka
7. kuchnia
8. utrzymywanie domu
9. naprawy
10. ogród
11. modernizacja budynku
12. wynajem
13. sklepik
14. biblioteka
15. działalność wydawnicza
16. organizowanie dodatkowych imprez i wydarzeń

Zarząd Związku
w konsultacji z Obsadą, Rosi Sunyą oraz Radą Starszych odpowiada za:
• koordynację wszystkich działów
• wybór/ odwołanie koordynatorów poszczególnych działów
• wyznaczenie działań i celów długoterminowych ośrodka
• wydatki powyżej 1000 zł
• nadwzorowanie harmonogramu praktyki
• zawieranie/ zmienianie/rozwiązanie umów na pobyt długoterminowy od strony formalnej
• akceptacja nowych grup do wynajmu ośrodka

Koordynator działu
• odpowiada za to, aby wyznaczone zadania zostały wykonane rzetelnie i na czas
• wykonuje je sam lub powierza komuś innemu - chętni do współpracy mogą zgłaszać się do niego
• podejmuje bieżące decyzje potrzebne do wykonania zadania
• z wszelkimi wątpliwościami, trudnościami zwraca się do członków obsady bądź zarządu
• za wybrane działy mogą być odpowiedzialne osoby mieszkające poza ośrodkiem
• działy, które wymagają stałej dyspozycyjności, są powierzane osobom mieszkającym w ośrodku.

Rada Mieszkańców
są to regularne spotkanie wszystkich mieszkańców ośrodka (obsada + rezydenci), na którym są omawiane bieżące sprawy, jak :
• organizacja praktyki na bieżący tydzień
• koordynacja prac i projektów bieżących
• podział rewirów
• opiniowanie kandydatów na pobyt krótkoterminowy dla koordynatora wynajmu
• opiniowanie kandydatów na pobyt długoterminowy dla zarządu

Obsada Ośrodka
 • członek obsady, to osoba, która mieszka w ośrodku uzgodnionych warunkach z Rosi Sunyą, Zarządem wraz z konsultacji z Radą Starszych i innymi członkami Obsady. Jest dyspozycyjna na codzień tak, aby wykonać powierzone jej zadania i ośrodek mógł regularnie i harmonijnie funkcjonować, w tym szczególnie podczas przygotowań i przebiegu wszelkich odosobnień, pobytu Rosi oraz wynajmu dla innych grup
 • organizuje i bierze udział we wszystkich formach formalnej praktyki zen
 • organizuje praktykę i pobyty Rosi
 • jest koordynatorem kilku działów zadań Ośrodka proporcjonalnie do przyjętej części etatu (min. 3-4 działy na cały etat) i wykonuje powierzone mu zadania,
 • bierze udział w spotkaniach organizacyjnych,
 • przestrzega zasad obowiązujących wszystkich mieszkańców ośrodka.

Zebranie Sanghowe
• jest to forum spotkania wszystkich „funkcyjnych” oraz zainteresowanych sprawami
sanghi w celu omawiania bieżących spraw ośrodka oraz poszczególnych działów
• ma znaczenie opiniodawcze dla zarządu i pomaga podjąć odpowiednie decyzje

Modernizacja i dokończenie budowy Ośrodka Warszawskiego

stają się możliwe dzięki Waszym darowiznom i pomocy w pracach!

Fundusz remontowy 
Cały czas można wpłacać (regularnie lub jednorazowo) pieniądze na fundusz remontowy 
na konto ZBZ "Bodhidharma" w PKO BP SA:

21 1020 1127 0000 1702 0083 5132

z dopiskiem fundusz remontowy, lub z konkretnym przeznaczeniem

Plany

I. Modernizacja zimowej części ośrodka
w tym:
ocieplenie budynku, wymiana okien
remont biura
modernizacja systemu ogrzewczego
pralnia
itd.II. Dokończenie budowy letniej części ośrodka 
w tym:
ocieplenie budynku
dokończenie dachu od wewnątrz (sufity)
zamontowanie instalacji grzewczej
wymiana podłóg
inne potrzebne praceWykonane prace
strona w trakcie aktualizacji

rok 2014 - 2015
odgradzanie strychu, magazynów, garażu, wiaty
selekcja rzeczy, wywóz gratów, nowe porządkisierpień - wrzesień 2013
szczegółowa historia remontu kuchni
czerwiec - lipiec 2013
zrobienie podłogi na tarasie
Praca Wieśka, z drewna które już mieliśmy od 20 lat przy wiacie

maj 2013
pomalowanie pokoju "obok gongu"

listopad 2012
pomalowanie i odnowienie pokoju mieszkalnego 17 m2 przy wejściu
malowanie pokoju przy wejściu
pomalowany i urządzony pokój przy wejściu


czerwiec - lipiec 2012
-modernizacja przedsionka przed letnim pokojem dokusan, zrobienie nowej podłogi, zamontowanie nowych drzwi, wykonanie prac elektrycznych


- przygotowanie letniej części do sezonu, odmalowanie zenda
malowanie zenda
letnie zendo gotowe
wokół patio, mycie szyb, podłóg, przenoszenie rzeczy
wywozimy gruz i stare rzeczy

maj 2012
- odmalowanie klatki schodowej do podziemia, korytarzyka, magazynku oraz spiżarni, odmalowanie półek, zrobienie półki obok kuchni, segregacja i uporządkowanie rzeczy na nowo
przed remontem
malujemy półki na kolor cedrowy i ściany na słodki melon
po pomalowaniu
po remoncie
półki przy i w kuchni
kwiecień 2012
- wymiana pompy do hydroforu i instalacji elektrycznej


marzec 2012
- położenie nowej podłogi w letnim pokoju dokusan- dokończenie podłogi przed pokojem Sensei (szlifownie i lakierowanie)styczeń 2012
- zakończenie wymiany poduszek na kolor zielony (jak maty), uszyliśmy w sumie ok. 100 licząc zarówno poduszki okrągłe jak i prostokątne


- wykonanie dużego, drewnianego stołu do jadalni dla 10 - 20 osób


listopad 2011
- zakup 2 nowych lodówek
- położenie parapetów przy nowych oknach w jadalni i w zendo


październik 2011
- pomalowanie pokoju Sensei i zimowego pokoju dokusan
- uporządkowanie terenu obok wiaty

czerwiec 2011
- pomalowanie jadalni na nowo

kwiecień 2011
dostaliśmy 2 duże wygodne kanapy do siedzenia


luty 2011
wymiana okien w zimowym zendo i w jadalni

luty 2011
Zakup nowych mat do zazen


maj 2010
Podłoga w letnim zendo, 100 m2 - z sosny

więcej zdjęć: etapy prac  po zakończeniu podziękowania