Członkostwo

Sangha
czyli wspólnota praktykujących -  stanowi wsparcie na drodze duchowej oraz daje możliwość dzielenia się z innymi owocami praktyki. Spotykamy się na wspólnym zazen, dbamy o miejsce praktyki, realizujemy rozmaite przedsięwzięcia, organizujemy ciekawe wydarzenia.

Osoby, którym bliski jest nasz styl praktyki i charakter całej Sanghi, mogą zostać sympatykami a następnie członkami Związku.To właśnie zaangażowanie nas wszystkich pozwala na kontynuowanie praktyki zen oraz utrzymywania naszych ośrodków w stylu proponowanym przez Rosi Sunyę.

O znaczeniu sanghi w praktyce zen możesz przeczytać w spisanej mowie Rosi Sunyi tu > 


Pierwsze kroki
Osoby, które jeszcze nie były u nas a chcą poznać nasz Ośrodek Warszawski, styl praktyki, dowiedzieć się więcej o zen i wziąć udział we wprowadzeniu do praktyki zen (medytacji) czy to indywidualnie czy przez udział w warsztatach prowadzone przez nauczycielkę Rosi Sunyą są serdecznie zapraszani.

Najlepiej jest przyjść na zaplanowane  wprowadzenie (stacjonarne lub online), jeśli to nie pasuje umówić się mailowo (buddyzmzen@gmail.com) na inny dzień. W dniu powszednim praktyka jest darmowa, dłuższe formy praktyki są płatne, aby pokryć koszty organizacyjne.
Więcej informacji o aktualnym harmonogramie wydarzeń i terminie najbliższego wprowadzenia do praktyki znajdziesz tu >>>

Po udziale w wprowadzeniu do praktyki (czy to indywidualnie czy po przez warsztat) każdy może uczestniczyć w oferowanych przez nas formach praktyki. Jedyny warunek to przestrzeganie zasad obowiązujące podczas tych wydarzeń, które są zawsze opisywane przy ich ogłaszaniu.

Od osób, które przychodzą do Ośrodka na praktykę lub na inne wydarzenia nie oczekuje się deklaracji, czy "czują się już buddystami zen?", czy też "kiedy wreszcie zapiszą się do Związku? ". Jest to decyzja osobista i każdy sympatyk naszej grupy, sam podejmuje decyzję w jakim stopniu chce zaangażować się w działalność naszej grupy i jest to szanowane przez innych.

Osoby, które czują, że chcą pogłębić swój związek z naszą wspólnotą, mogą to uczynić:

 • na poziome "formalno - administracyjnym", poprzez pozostaniem formalnym członkiem ZBZ Bodhidharma - co jest wyrazem wspierania naszej organizacji (szczegóły poniżej)
 • na poziomie "buddyjsko - duchowym" poprzez udział w specjalnych ceremoniach buddyjskich, jakimi są Ceremonia Przyjęcia Buddyjskich Wskazań (Jukai) oraz Ceremonia przyjęcia na formalnego ucznia prowadzone przez Rosi Sunyę Kjohede. Te ceremonie są wyrazem pogłębienia swojej praktyki zen na buddyjskiej ścieżce (szczegóły poniżej).


Sympatyk
to osoba związana nieformalnie ze Związkiem, która może
- wziąć udział we wszystkich formach praktyki i wydarzeniach organizowanych przez ZBZ wedle określonych zasad, płaci pełną stawkę za odosobnienia i noclegi
- regularnie otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach ("ZBZ Info") zapisując się na listę mailingową
- przyłączyć się do naszej strony na Facebooku i śledzić naszego bloga
- korzystać z biblioteki buddyjskiej i kupować w sklepiku buddyjskim

Każdy sympatyk może wspierać naszą wspólnotę poprzez:
- swoją obecność
- włączenie się w działania na rzecz naszych ośrodków
- oferowania dobrowolnych darowizn

Sympatykiem staje się samoistnie, poprzez swoją obecność :), nie potrzeba wykonać żadnych formalnych kroków w tym celu.


Członkostwo w ZBZ
Członek to osoba, która formalnie należy do Związku i deklaruje swoje wsparcie sanghi poprzez:
- opłacania co miesiąc składek
oraz na miarę swoich możliwości:
- bierze udział w praktyce zen i organizowanych wydarzeniach
- działa na rzecz Związku w tym, ośrodka ogólnopolskiego i/lub lokalnego
- może oferować dobrowolne darowizny

Członkom Związku przysługuje:
- pierwszeństwo w przyjęciu na odosobnienia, na rezydenturę w ośrodku
- zniżki za udział w zazenach grupowych i sesin
- udział we Walnym Zgromadzeniu, na którym mają prawo do wybierania a po 2 latach kandydowania do władz Związku
- po roku członkostwa mogą otrzymać raksu podczas ceremonii Jukai
- mogą korzystać z dóbr Związku na zasadach określonych według statutu i odpowiednich regulaminów
- otrzymują regularne informacje o praktyce zen i innych wydarzeniach ośrodka drogą mailową
- otrzymują bezpłatny Informator Zarządu, opisujący szczegółowo bieżące funkcjonowanie Związku
- mogą dołączyć oczywiście do strony ZBZ na Facebooku

Aby zostać członkiem Związku, potrzebna jest do tego:
- pełnoletniość lub pisemna zgoda rodziców
- akceptacja postanowień statutu Związku
- wypełnienie kwestionariusza członkowskiego pdf (do ściągnięcia tu) lub w wersji doc
- prosimy o zadeklarowanie na formularzu: rodzaj członkostwa oraz czy składki mają iść na rzecz Oddziału Dolnośląskiego (Ośrodek Wrocławski) czy na konto Siedziby ZBZ Bodhidharma (Ogólnopolski Ośrodek Warszawski)
- akceptacja kandydata przez Zarząd

Wysokość składek / miesiąc na rzecz Siedziby ZBZ Bodhidharma lub Oddział Dolnośląski:
Od 1 października 2014 do 31 marca 2024 roku obowiązują następujące formy członkostwa i wysokość składek / miesiąc​:
 • członek honorowy - 0 zł - nominuje zarząd, przysługują wyższe zniżki jak członkowi aktywnemu
 • członek nominalny - 10 zł - bez zniżek w opłatach, płaci za opłaty jak osoba niezrzeszona
 • członek wspierający - 30 zł, para 50 zł - niższe zniżki w opłatach
 • członek aktywny - 60 zł, para 80 zł - wyższe zniżki w opłatach
 • członek zaangażowany  - 100 zł, para 150 zł - wyższe zniżki (jak członek aktywny) + raz do roku darmowy udział w zazen grupowym jako symboliczny wyraz wdzięczności za hojność
--------------------------------------------------------------------------------
Wysokość składek / miesiąc na rzecz Siedziby ZBZ "Bodhidharma" lub Oddział Dolnośląski:

Od 1 kwietnia 2024 obowiązują następujące formy członkostwa i wysokość składek / miesiąc​:
 • członek honorowy - 0 zł - nominuje zarząd, przysługują wyższe zniżki jak członkowi aktywnemu
 • członek nominalny - 20 zł - bez zniżek w opłatach, płaci za opłaty jak osoba niezrzeszona
 • członek wspierający - 50 zł, para 80 zł - niższe zniżki w opłatach
 • członek aktywny - 80 zł, para 100 zł - wyższe zniżki w opłatach
 • członek zaangażowany  - 100 zł, para 150 zł - wyższe zniżki (jak członek aktywny) + raz do roku darmowy udział w stacjonarnym zazen grupowym lub online sesin jako symboliczny wyraz wdzięczności za hojność
Sposób płatności na rzecz Siedziby:
Składki prosimy wpłacać:
 • na konto bankowe ZBZ Bodhidharma: składka członkowska za miesiąc np. X 2024 
Związek Buddystów Zen „Bodhidharma"
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa  

Konto nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA


 • lub gotówką na miejscu w Ośrodku Warszawskim. Za regularne wpłaty jesteśmy bardzo wdzięczni!
Sposób płatności składek dla członków ZBZ z Oddziału Dolnośląskiego
Walne Zgromadzenie z dnia 24 lipca podjęło następującą decyzję, że od 1 sierpnia 2016 roku:

Osoby, które wpłacają swoje składki do Ośrodka Wrocławskiego a chcące mieć także zniżki za sesin, zazen grupowe i noclegi w Ośrodku Warszawskim, powinny dokonać 2 przelewy dzieląc swoją składkę między Ośrodkiem Wrocławskim a Siedzibą ZBZ w Warszawie w następujących sposób:

Wysokość składek od 1 VIII 2016 do 31 marca 2024 roku:
Członek aktywny, wysokość składki 60 zł / para 80 zł:
45 zł na poczet Wrocławskiego Ośrodka / para 60 zł
         Konto bankowe nr 55 1020 5226 0000 6302 0185 2805
15 zł na poczet Warszawskiego Ośrodka / para 20 zł
        Konto bankowe nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA

----------------------------------------------------------------------------------------------
Wysokość składek od 1 kwietnia 2024 roku:
Członek aktywny, wysokość składki 80 zł / para 100 zł:
60 zł na poczet Wrocławskiego Ośrodka / para 70 zł
         Konto bankowe nr 55 1020 5226 0000 6302 0185 2805
20 zł na poczet Warszawskiego Ośrodka / para 30 zł
        Konto bankowe nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA
w zamian przysługują duże zniżki za sesin, zazen grupowe, nocleg zarówno w Ośrodku Warszawskim i Ośrodku Wrocławskim

Członek aktywny może przelewać całą kwotę na poczet Wrocławskiego Ośrodka, tyle tylko że za udział w sesin, zazen grupowych, noclegów w Warszawie będzie podliczana koszt jak za osób niezrzeszonych lub członków nominalnych. Prawa członkowskie zostają w pełni zachowane, czyli np. pierwszeństwo przy kwalifikacji na sesin pozostaje, tylko zostanie wyższa stawka naliczona.

Członek wspierający, wysokość składki 30 zł / para 50 zł:
21 zł na poczet Wrocławskiego Ośrodka / para 38 zł
         Konto bankowe nr 55 1020 5226 0000 6302 0185 2805
9 zł na poczet Warszawskiego Ośrodka / para 12 zł
        Konto bankowe nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA
w zamian przysługują mniejsze zniżki za sesin (100 zł/dzień zamiast 120 zł) i zazen grupowe (50 zł/dzień zamiast 60 zł), nocleg (20 zł/ doba zamiast 30 zł), o ile 21 zł wpłynęło także dla Wrocławia

Tu też obowiązuje zasada, że członek wspierający może wpłacać cała sumę na rzecz Wrocławia, tyle tylko ze wtedy nie przysługują mu zniżki w Siedzibie.

Członek nominalny, wysokość składki 10 zł
- cała kwota 10 zł jest wpłacana na rzecz Wrocławskiego Ośrodka
             Konto bankowe nr 55 1020 5226 0000 6302 0185 2805
- Siedziba nic nie dostaje, nie ma zniżek dla członka

Prosimy członków Wrocławskiego Ośrodka, aby do 15 września zdeklarowali się:
mailem na buddyzmzen@gmail.com
jaką opcję płatności przyjmują
i rozliczyli się za sierpień 2016 i za wrzesień wobec Ośrodków

Wpłaty można dokonywać  co miesiąc, lub kwartalnie, półrocznie, ważne aby przed udziałem w zazen grupowym czy sesin mieć uregulowane składki. Prosimy też przy przelewie wpisywać za które miesiące jest dokonana wpłata, to bardzo ułatwia księgowanie i unikamy nieporozumienia.

Oddział Dolnośląski nadal będzie wpłacać 50 zł / miesięcznie na rzecz Siedziby.
Idea wspomagania siedziby przez Oddział wynika z tego, że Siedziba bierze na siebie bardzo dużą część pracy i kosztów związanych z funkcjonowaniem Związku (organizacja przyjazdu Rosi z USA i inne), z którego korzysta większość członków Związku w tym Oddziału Dolnośląskiego też. Oczywiście staramy się wspierać się na wzajem, gdy zachodzi taka potrzeba.

Więcej o formalnych aspektach organizacyjnych Związku przeczytasz na stronie: O nas
Formalny uczeń zen
Osoby, które już rozpoczęły swoją praktykę zen we współpracy z nauczycielką zen naszej szkoły Rosi Sunyi Kjolhede, (m.in. brały udział w sesin prowadzonym przez nią) i czują, że chcą pogłębić ten związek, mogą to uczynić poprzez zostaniem formalnym uczniem Rosi Sunyi. 

Aby mogło to się stać, potrzebne jest poprosić o to Rosi, min. 1 miesiąc wcześniej przed jej planowanym przyjazdem - możemy pośredniczyć w tym - napisz do nas na buddyzmzen@gmail.com. Ceremonia Przyjęcia na Ucznia odbywa się zazwyczaj podczas sesin.

Ceremonia Przyjęcia Buddyjskich Wskazań (Jukai)
Uczestnicząc w Ceremoni Dżukai (jap. jukai) oficjalnie "wchodzimy do rodziny Buddy", dlatego tej ceremonii nie należy traktować lekko. Warto wiedzieć, że Wskazania nie są przykazaniami, lecz wskazówkami etycznymi i moralnymi wyrażającymi spontaniczne funkcjonowanie w pełni oświeconej osoby.

Za każdym razem, gdy przyjmujemy te wskazania, odnawiamy swoje postanowienie, aby żyć w sposób bardziej prawy, mądry i współczujący - innymi słowy, w coraz większej harmonii z naszą własną prawdziwą naturą.

Tylko w pełni przebudzony budda jest w stanie w każdej chwili przestrzegać wskazań, lecz przyjmując je razem podczas jukai ( czytaj dziukaj), umacniamy si w szczerym postanowieniu, że będziemy czynić, co w naszej mocy. W ten sposób ustanawiamy niezbędny fundament umożliwiający nam pogłębianie praktyki Dharmy.

Dziesięć Buddyjskich Wskazań
1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.
2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych.
3. Postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.
4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.
5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania  środków  mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie  czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.
6. Postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.
7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.
8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.
9. Postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości.
10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

Ceremonia Jukai jest organizowana raz na kilka lat podczas wizyty Rosi Sunyi. Więcej informacji i tekstów dotyczące Jukai znajdziesz: http://www.buddyzmzen.pl/search/label/jukai

JUKAI i RAKSU
Tradycyjnie (według szkoły soto) przy przyjmowaniu Wskazań Buddyjskich - jest przekazywane raksu (mała szata), którą każdy sam sobie szyje i wraz z nim dostaje "imię buddyjskie". 

Pierwotnie w Japonii Jukai udzielano tylko w pełni wyświęconym mnichom. Od XVII wieku zaczęto go udzielać także osobom świeckim. Tradycyjnie jest to Ceremonia wieloetapowa, zawiera w sobie wiele elementów, często trwająca wiele dni. Dla zainteresowanych, opis tradycyjnego przebiegu Jukai w szkole Soto można przeczytać tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jukai .
Na zachodzie ze względu na ograniczone możliwości czasowych ludzi zachodu, ceremonia ta została zredukowana w różnym zakresie, w zależności od danej szkoły.

Tradycyjnie jednym z ważnych elementów Ceremonii Jukai jest:
- otrzymywanie szat w przypadku mnichów / otrzymywanie raksu w przypadku osób świeckich oraz
- nadanie buddyjskiego imienia przez nauczyciela
W tej chwili staramy się raz na rok organizować prostą ceremonię Jukai bez przekazywania raksu (w którym można wiele razy uczestniczyć) i jak zbierze się odpowiednio ilość chętnych, to raz na kilka lat to uzupełniamy ceremonię Jukai z Ceremonią Przekazania Raksu.

Rakusu (nazwa japońska) jest to fartuszek symbolizujący buddyjską szatę. Na rewersie rakusu jest napisane imię buddyjskie osoby, która otrzymuje rakusu, imię Dharmy nauczyciela udzielającego Jukai, wiersz kesy.

Jeśli ogłoszona zostanie Ceremonia Raksu, mogą w niej uczestniczyć osoby (po wcześniejszych zapisach, zwykle to jest ogłoszone kilka miesięcy przed ceremonią, a sama ceremonia odbywa się podczas wizyty Rosi), które:
 • przyjęły Wskazania Buddyjskie (Ceremonia Jukai)
 • oraz są formalnymi uczniami Rosi Sunyi (ta Ceremonia odbywa się na sesin na prośbę ucznia bez publiczności)
 • oraz są formalnymi członkami ZBZ „Bodhidharma” przynajmniej od roku

Wg tradycji, właściciel sam sobie szyje raksu. Rosi Sunya nie nalega, żeby własnoręcznie uszyć raksu z ciemnobrązowego materiału (choć jeśli ktoś może to jest to doskonała forma praktyki, możemy przesłać instrukcję za 25 zł , lub wypożyczyć). Można poprosić także o to osobę, która zawodowo zajmuje się szyciem.
Darowizny na rzecz Związku
Bieżące funkcjonowanie ośrodka finansowane jest ze składek członkowskich oraz wynajmu, natomiast prace modernizacyjne odbywają się głównie dzięki datkom zebranym podczas różnych akcji zbiórkowych. Zakres i tempo realizacji naszych przedsięwzięć w dużej mierze zależy od wysokości zebranych darowizn.

Darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od podatku. Można je wpłacać na konto Związku z dopiskiem: na cele kultu religijnego
Związek Buddystów Zen „Bodhidharma"
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa  

Konto nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA


Jeśli chcesz i możesz wspomóc nas w tym, aby polepszyć warunki praktyki w ośrodku, każdą podarowaną przez Ciebie kwotę przyjmiemy z głęboką wdzięcznością!