Noclegi / rezydentura

UWAGA! W tej chwili ze względu na epidemię do odwołania niestety nie przyjmujemy gości na nocleg i pobyty w warszawskim ośrodku. Przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie. Patrz wpis >>


OFERTA POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO

Członkowie i sympatycy Związku lub osoby polecone przez nich mogą gościć w Ośrodku Warszawskim. Pobyt do 30 dni liczony jest jako pobyt krótkoterminowy. Zapraszamy!

Oferujemy odpoczynek od zgiełku codziennego życia, aby móc choć na chwilę zatrzymać się i wyciszyć się.

Będąc kilka dni w ośrodku można dołączyć do formalnej praktyki zen i/lub pomedytować samemu, skorzystać z buddyjskiej czytelni i sklepiku, pospacerować w pobliskim lesie lub w ogrodzie, ewentualnie wziąć udział w prostych prac wykonywanych w ośrodku i w ogrodzie.

Po indywidualnym uzgodnieniu i dodatkową opłatą można dołączyć do spożywania posiłków razem z obsadą ośrodka.ZASADY DOTYCZĄCE KRÓTKICH POBYTÓW Z NOCLEGIEM

Prosimy Cię, o:

uzgodnienie chęci nocowania i długość swojego pobytu przynajmniej jeden dzień przed Twoim przyjazdem z gospodarzami ośrodka, Ośrodek ma prawo odmówić noclegu

przyjazd w godzinach 8.00 - 21.00

skontaktowanie się z gospodarzami ośrodka od razu po przyjeździe, wyznaczona osoba pokaże Ci twoje miejsce do spania, oprowadzi Cię po ośrodku, wyjaśni zasady korzystania z łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w razie potrzeby służy pomocą

przywiezienie ze sobą własnego śpiwora lub pościeli (w razie potrzeby możemy udostępnić)

uiszczenie opłat na początku planowanego pobytu u wyznaczonej osoby

OPŁATY

W OŚRODKU DBAMY O:
uważne i troskliwe zachowanie się

zachowanie szczególnej ciszy podczas okresów formalnej praktyki

zachowanie ciszy nocnej w godz.: 22.00 – 6:00

dbanie o czystość i porządek

oszczędzanie wody, papieru, energii, gazu

segregowanie śmieci

prowadzenie kuchni i przechowywanie wyłącznie żywności wegetariańskiej

chodzenie w obuwiu domowym, skarpetkach lub boso (w zendo bez obuwia)

utrzymanie trzeźwego stanu umysłu i ciała – na terenie całego ośrodka jest zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu i innych środków odurzających - osoby pod wpływem takich środków mogą być poproszone o opuszczenie terenu ośrodka

zapytanie o ewentualną możliwość skorzystania z różnych urządzeń, mebli i przedmiotów osób mieszkających w ośrodku

nie regulowanie urządzeń bez uzgodnień

podtrzymywanie życzliwych i harmonijnych stosunków z innymi osobami

Z wszelkimi pytaniami i prośbą o pomoc możesz zwrócić się do osób opiekujących się ośrodkiem!

Kontakt: 
adres: ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa
tel./fax:  (22) 872 47 57
e-mail: buddyzmzen@gmail.comPOBYT DŁUGOTERMINOWY
~AKTUALIZACJA OFERTY W TOKU

Osoby, które są związane z naszą wspólnotą już od pewnego czasu i czują, że chcą pogłębić swoją praktykę zen i działać bardziej intensywnie na rzecz sanghi, mogą ubiegać się o przyjęcie na rezydenta Ośrodka Zen, przesyłając swoje zgłoszenienie. Decyzję po rozmowie z kandydatem podejmuje wspólnie aktualna Obsada Ośrodka Warszawskiego + Rosi Sunya Kjolhede + Zarząd Związku w konsultacji z Radą Starszych.


Mieszkańcy Ośrodka tworzą wspólnotę Dharmy, wspierając się we wspólnej praktyce i rozwoju osobistym oraz dzieląc się zadaniami związanymi z działalnością ośrodka i sanghi w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego rezydenta. Ośrodek pełni jednocześnie rolę świątyni buddyjskiej, miejsca praktyki zen oraz domu dla mieszkających w nim osób.

Zamieszkanie w ośrodku na kilka miesięcy do roku, to wspaniały sposób na usystematyzowanie i pogłębianie swojej praktyki, podjęcie odpowiedzialnej służby na rzecz Dharmy i rozpoczęcie pracy nad sobą we wspólnocie praktykujących. Jeśli myślisz poważnie o (dłuższym) zamieszkaniu w ośrodku „Bodhidharma”, prosimy cię o uważne przeczytanie poniższych informacji, za nim zdecydujesz się na złożenie podania o pobyt długoterminowy. Ilość miejsc ograniczona.

Mieszkańcom oferujemy:

  • udział w treningu zen (formalna praktyka codzienna, zazeny grupowe, sesin),
  • własny pokój i możliwość korzystania z całej infrastruktury domu i ogrodu wedle ustalonych zasad,
  • możliwość włączenia się w prace na rzecz ośrodka i Związku.


Do zamieszkania w ośrodku zapraszamy osoby, które:

  • czują silny związek ze stylem praktyki naszej szkoły zen i chcą swoją praktykę pogłębiać przez regularne uczestnictwo w codziennej formalnej (i nieformalnej) praktyce oraz w zazenach grupowych i sesin organizowanych w ośrodku, jak również pomagać przy ich organizacji;
  • chcą czynnie włączyć się do regularnych prac służących podtrzymywaniu funkcjonowania ośrodka;
  • czują gotowość do życia we wspólnocie i budowania harmonii w grupie kierując się Dziesięcioma Wskazaniami Buddyjskimi, aktywnie pracując nad swoimi umiejętnościami społecznymi.
  • są formalnymi członkami ZBZ "Bodhidharma" przynajmniej od roku
  • wzięli udział przynajmniej dwa razy w sesin z Rosi Sunyą Kjolhede
  • mieszkali już w Ośrodku naraz przynajmniej 2 -  4 tygodnie (patrz wyżej, pobyt krótkoterminowy)
  • Na pobyt długoterminowy umawiamy się etapowo, po każdym etapie z rezydentem odbywana jest rozmowa w celu ewentualnego przedłużenia umowy: po 1 miesiącu pobytu >  potem po kolejnych 2 miesiące --> potem co 3 miesiące 

Trzy podstawowe filary rezydentury w ośrodku
I. Regularna praktyka zen
II. Praca na rzecz sanghi
III. Budowanie harmonii we wspólnocie

I. Regularna praktyka zen 
Ośrodek istnieje po to, aby pomóc mieszkańcom i innym członkom sanghi wspólnie pracować nad przebudzeniem dla dobra wszystkich istot. W obecnych czasach nie jest wcale łatwo - pod naporem zewnętrznych nacisków i wewnętrznego oporu - utrzymać silną praktykę Dharmy. Przyjmując więc generalną zasadę, że wszyscy mieszkańcy ośrodka uczestniczą we wszystkich formach praktyki organizowanych w ośrodku , pomagamy sobie nawzajem pogłębiać praktykę własną, współmieszkańców jak również osób przychodzących na zazeny.

Jeśli z jakichś przyczyn (zdrowotnych, zawodowych, rodzinnych) utrzymywanie tej zasady nie jest zawsze wykonalne, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego toku praktyki po uzgodnieniu z Rosi, Obsadą  i zarządem, jednak obecność na codzień na formalnej praktyce powinna być znacząca, szczególnie dotyczy to comiesięcznych kilkudniowych zazeny grupowych oraz sesiny z Rosi Sunyą.

II. Pomoc w utrzymywaniu ośrodka : wspólna praca i pokrycie kosztów
Na funkcjonowanie ośrodka składa się wiele obszarów działań, bez których niemożliwe byłoby organizowanie regularnych siedzeń i odosobnień oraz przyjazdów Rosi.
To właśnie dzięki członkom Związku, które pracują na rzecz ośrodka, ofiarując swoje umiejętności, czas i energię, możliwe jest funkcjonowanie ośrodka w jego obecnej formie.

Zamieszkanie w ośrodku daje możliwość w włączenie się w ten proces, a praca może także stać się formą praktyki uważności. Naturalne jest też, że wszyscy rezydenci dbają o swoje miejsce zamieszkania i praktyki. Do prac można włączyć się poprzez wykonywanie prostych czynności i zadań, a także poprzez odpowiedzialne koordynowaniem wybranym działem.
Zakres odpowiedzialności, charakter i ilość pracy są ustalane  indywidualnie z każdym mieszkańcem, w uzgodnieniu z obsadą, Rosi, Zarządem ZBZ w  konsultacji z innymi mieszkańcami z Radą Starszych.
Osoba, która chce zamieszkać i praktykować w ośrodku, a której sytuacja życiowa czy zawodowa nie pozwala włączyć się w prace ośrodka, może wesprzeć Ośrodek poprzez płacenie wyższego czynszu (tzw. rezydent wspierający).

Staramy się pielęgnować ducha pracy płynącego z serca i troski, a nie opartej na konsumpcyjnym podejściu ("płacę, więc żądam", "pomagam, aby mieć niższy czynsz", "robię tylko tyle, reszta to nie moja sprawa" itd.). Oczywiście ośrodek przyjmuje z wdzięcznością każdą pomoc i stara się  umożliwiać praktykę w jak najlepszych warunkach za najniższą cenę, jaką możemy zaproponować w obecnych realiach.

W ośrodku istnieje pewien sposób organizacji pracy oraz związane z nią zasady; ustalone jest kto za co odpowiada i decyduje. W celu zachowania harmonii i efektywności funkcjonowania ośrodka, ważne jest, aby każdy z mieszkańców miał to na uwadze.  Tym samym uczymy się szanować pracę innych.

III. Budowanie harmonii we wspólnocie
Dziesięć  Buddyjskich Wskazań
Żyjąc we wspólnocie mamy szczególną możliwość praktykować otwartość serca i umysłu wobec innych. W tym też pomagają nam Wskazania Buddyjskie, którymi kierujemy się mieszkając w ośrodku i poza nim:
1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.
2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych.
3. Postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.
4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.
5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania  środków  mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.
6. Postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.
7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.
8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.
9. Postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości.
10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

Życie zgodnie z zasadami i harmonogramem Ośrodka
Warto mieć świadomość, że życie w Ośrodku nie jest łatwiejsze niż poza. Co więcej, pod pewnymi względami jest trudniej. Szczególnie, jeśli ktoś jeszcze pracuje zawodowo na zewnątrz. Mieszkanie w Ośrodku pomaga usystematyzować formalną praktykę zen, brać udział we wspólnych pracach mając poczucie, ze człowiek robi coś pożytecznego dla Dharmy, ale nie oznacza to, że wszelkie inne problemy i wyzwania znikają. Co więcej, mieszkając w Ośrodku ma się mniejszą prywatność niż w domu. Korzystamy ze wspólnej kuchni, łazienek i przestrzeni, często przychodzą osoby z wizytą lub na programy osoby niemieszkające w Ośrodku.

Z góry ustalony harmonogram Ośrodka wyznacza na codzień rytm życia. To reguluje np. to, kiedy możemy korzystać z jakich przestrzeni. Formalna praktyka i inne programy organizowane przez Ośrodek mają priorytet, co więcej raz na jakiś czas mamy wynajem dla innych grup, co też stawia szczególne wymagania i umiejętności dostosowania się od każdego mieszkańca. Może tak być, że rezydent na czas odosobnienia lub wynajmu jest proszony o udostępnienie swojego pokoju lub zmiany tymczasowo na inny.

Dwa razy do roku, kiedy gościmy u siebie w Ośrodku Rosi Sunyę, tryb życia wyznacza przebieg wizyty. Mamy wspólne posiłki, okres pracy, zebrania itd.

Doświadczenie pokazuje, że jeśli ktoś znaczący sposób nie może uczestniczyć w wydarzeniach ośrodkowych ze względu na pracę lub z innych powodów, poziom frustracji łatwo może kumulować się z tygodnia na tydzień. Dlatego z każdym rezydentem na bieżąco, co jakiś czas ustalamy, czy taki sposób współpracy / współmieszkania jest korzystne dla obu stron i czy jest czynnikiem wspierającym na drodze rozwoju i praktyki, zarówno na poziomie indywidualnym jak i grupowym.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: 
e-mail: buddyzmzen@gmail.com
tel.:  (22) 872 47 57
adres: ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa