poniedziałek, 9 maja 2011

Majowe zazen grupowe i wesak

Termin: 27 - 29 maj zakończone Ceremonią Wesak (Święto Narodzin Buddy) i wspólnym obiadem
od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 13:30

Niedziela 29 maj 12:30 Ceremonia Wesak - można przyjść na samą Ceremonię lub na cały blok zazen od 9:30 (prosimy o poinformowanie)

Termin zgłoszeń na zazen grupowe: do 23 maja przyjmujemy wypełnione formularze zgłoszeniowe
(na prośbę wyślemy mailowo)

Szczegóły:


Zazen grupowe to kilkudniowe (na ogół 2-3 dni) odosobnienie zen, nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez osoby upoważnione przez Sensei Sunyę Kjolhede (tzw. monitorów), podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

-  dziesięć godzin formalnego zazen dziennie

-  wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)

-  wspólne śpiewy

-  słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei z mp3

-  możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan) przez Skype’a i/lub osobiście z monitorem (daisan)

-  wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)

-  wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)

-  okresy odpoczynku i nieformalnego zazen

oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.

Udział w pełnym 2-dniowym zazen grupowym jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w sesin z nauczycielką.

Podczas zazen grupowego:
-  jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)

-  utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)

-  w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)

-  ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty

-  oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Zazen grupowe jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
-  wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już u nas w krótszych formach praktyki zen)

-  akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania

-  nie mają przeciwwskazań zdrowotnych

-  rozważają uczestnictwo w sesin z Sensei Sunyą

-  chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen

Zgłoszenia i kwalifikacja:
-  wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń

-  w wypadku zgłaszania się na część zazen prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia

-  w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w zazen skontaktujemy się z tobą w ciągu 2 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na zazen na deklarowany okres

-  skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y

-  osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 5 zł za każdy dzień opóźnienia

 Osoby pierwszy raz zgłaszające się na zazen grupowe:
-  mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku zazen grupowego, włącznie z zebraniem organizacyjnym

-  powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)

-  mogą zapisać się na część lub całość zazen, a także w trakcie zazen w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)

-  mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty za zazen grupowe:

-  członek ZBZ aktywny: 30 zł/dzień

-  członek ZBZ wspierający: 35 zł/dzień

-  niezrzeszeni: 40 zł/dzień

-  zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 2 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.


- naliczamy całe dnie, czyli jeśli ktoś jest tylko pół dnia to i tak opłata naliczona jest jak za jeden dzień

-  opłatę można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym

-  osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)

-  w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

-  w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

Udział w pracy na rzecz zazen grupowego:

-  praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie

-  odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób

I tak:

-  na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace

-  każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa

-  jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po zazen, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa

-  prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym

Zabierz ze sobą na odosobnienie:

-  brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)

-  ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)

-  śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.

Plan przebiegu:

Piątek:
rano nieformalne zazen

całodniowe przygotowania do zazen grupowego, prosimy o pomoc uczestników

do 18:00 przyjazd uczestników - podział pracy i funkcji, spotkanie organizacyjne
19:30 ...............rozpoczęcie zazen
21:00  ..............koniec formalnego zazen, Cztery Ślubowania
21:30...............wystawiany jest posiłek na jadza

Sobota:
5:00 ............... pobudka
5:20 ............... gimnastyka w zendo
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
8:35 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
9:35 ............... zazen, teisio Sensei Sunyi z mp3, zazen
12:30...............obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen
14:30...............zazen, dokusan z Sensei przez Skypa
16:30...............śpiewy
16:55...............gimnastyka
17:40...............zazen
18:05...............kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen
19:00...............zazen
21:15...............Cztery Ślubowania
21:45...............wystawiany jest posiłek na jadza

Niedziela:
5:00 ............... pobudka
5:20 ............... gimnastyka w zendo
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
8:35 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
9:35 ............... zazen, teisio Sensei Sunyi z mp3, zazen
12:30...............WESAK - Ceremonia Narodzin Buddy
13:00 ...............Wspólny obiad i uporządkowanie ośrodka  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz