poniedziałek, 9 maja 2011

Sesin w lipcu

Serdecznie zapraszamy na 7 dniowe odosobnienie zen z Sensei Sunyą Kjolhede w Ogólnopolskim Ośrodku Zen w Warszawie - Falenicy.

Termin: 9 - 16 lipca 2011 od soboty 17:00 do soboty do ok. 14:00 - 15:00

Termin zgłoszeń: wypełnione formularze przyjmujemy do 1 lipca 2011 (przyjmujemy nowy wzór formularza, na prośbę przyślemy mailowo)

Szczegóły, prosimy o uważne przeczytanie:

„Nasze odosobnienia zen mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ciągłej, zaangażowanej praktyki, 
czyli kierowania umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło.”


Sesin to dłuższe 
odosobnienie zen, nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone 
przez nauczycielkę zen Sensei Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

- dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
- wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)
- wspólne śpiewy
- słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei
-możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan)
- wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
- wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
- okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.


Podczas sesin:
- jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie 
organizacyjne)


- utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, 
wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)


- w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w 
barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)


- ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących 
kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty

- oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady


Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
- wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już m.in. 2 dniowym zazen grupowym)
- akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania
- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
- chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen

Zgłoszenia i kwalifikacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w 
podanym terminie zgłoszeń
- w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
- w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w sesin skontaktujemy się z tobą w ciągu 
3 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na sesin na deklarowany okres

- skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś 
zakwalifikowana/y
- osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień 
opóźnienia

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin:
-mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem
organizacyjnym
- powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz 
udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
-mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć 
(jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)
-mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub 
innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty za sesin:
- członek ZBZ aktywny: 60 zł/dzień, członek ZBZ wspierający: 80 zł/dzień, niezrzeszeni: 100 zł/dzień
- zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 3 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla 
uczestników gorzej sytuowanych materialnie.
- wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
- osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/  
lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego")

- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na 
zazen)


Udział w pracy na rzecz sesin:
- praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić 
formalną praktykę w życie

- odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a 
każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób

I tak:
- na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace
- każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 
1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa (czyli za uczestnictwo w 7 dniach wiąże się z 7 - 10 godzin pomocy)

- jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po sesin, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej 
lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa

- prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym

Zabierz ze sobą na odosobnienie:
- brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
- ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
- śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.


Serdecznie zapraszamy!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz