wtorek, 16 listopada 2010

Ośrodek Wrocławski

Zapraszamy na praktykę zen do naszego Ośrodek we Wrocławiu znajdującego się przy:

ul. Jastrzębiej 11/1.
tel.: (71)  36 12 012  
mail: zbzwroclaw@gmail.com 

Organizowana jest tam regularna praktyka zen:

  • poniedziałek: 19.15 - 21.30
  • piątek: 20:00 - 21:00 praktyka nieformalna
  • sobota 8:30 - 10:00 praktyka nieformalna

Pierwszą wizytę prosimy uzgodnić z opiekunem zenda!

Opiekunem zenda jest: Zdzisław Burzyński
zburzynski@wp.pl,  tel. (71) 3283010, 601-517037.Lokal przy ul. Jastrzębiej 11/1 wynajmujemy od 1982 roku. Przez wiele lat był remontowany dla potrzeb praktyki Zen. Od 1990 do chwili obecnej Wrocławski Ośrodek Zen funkcjonuje jako lokalny ośrodek Związku Buddystów Zen Bodhidharma. W tym czasie w Ośrodku odbywało się wiele spotkań i warsztatów z mistrzami Zen. Ośrodek stał się miejscem nie tylko regularnej praktyki, jak również miejscem spotkań wielu ludzi związanych z buddyzmem. Ośrodek użycza również do praktyki sali medytacyjnej innym grupom buddyjskim. W ostatnim czasie w Ośrodku powstało szereg inicjatyw związanych z propagowaniem kultury buddyjskiej.

W ostatni weekend listopada organizowane jest 2 dniowe zazen grupowe prowadzone przez Poldka Lisickiego. Informacje i zapisy: zbzwroclaw@gmail.com .

Więcej informacji o naszych ośrodkach i lokalnych miejscach praktyki znajdziesz na stronie Ośrodki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz