sobota, 8 października 2011

Zimowe sesin 2012 z Sensei


„Nasze odosobnienia zen mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ciągłej, zaangażowanej praktyki, czyli kierowania umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło.”
Serdecznie zapraszamy na 6 dniowe odosobnienie zen z Sensei Sunyą Kjolhede w Ogólnopolskim Ośrodku Zen w Warszawie - Falenicy.

Termin: 15 - 21 stycznia 2012 od niedzieli 17:00 do soboty do ok. 14:00 - 15:00

Termin zgłoszeń: wypełnione formularze przyjmujemy do 5 stycznia 2012
(nowy wzór formularza na prośbę przyślemy mailowo)

Szczegóły, prosimy o uważne przeczytanie:Sesin

to dłuższe odosobnienie zen, nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez nauczycielkę zen Sensei Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:
- dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
- wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)
- wspólne śpiewy
- słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei
-możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan)
- wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
- wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
- okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.

Podczas sesin:
- jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie  organizacyjne)

- utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek,  wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)

- w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w  barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)

- ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących  kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
- oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
- wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już m.in. 2 dniowym zazen grupowym)
- akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania
- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
- chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen

Zgłoszenia i kwalifikacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w  podanym terminie zgłoszeń- w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
- w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w sesin skontaktujemy się z tobą w ciągu  3 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na sesin na deklarowany okres
- skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś  zakwalifikowana/y- osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień opóźnienia

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin:
-mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem
organizacyjnym
- powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
-mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)
-mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub
innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty za sesin:
- członek ZBZ aktywny: 60 zł/dzień, członek ZBZ wspierający: 80 zł/dzień, niezrzeszeni: 100 zł/dzień
- zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 3 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.
- wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
- osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/  lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego")
- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

Udział w pracy na rzecz sesin:
- praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
- odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób
I tak:
- na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace
- każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa (czyli za uczestnictwo w 7 dniach wiąże się z 7 - 10 godzin pomocy)
- jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po sesin, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa
- prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym

Zabierz ze sobą na odosobnienie:
- brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
- ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
- śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.

Serdecznie zapraszamy!
Warto przeczytać: Wskazówki przed i po sesin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz