poniedziałek, 21 maja 2012

Sesin lipiec 2012„Nasze odosobnienia zen mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ciągłej, zaangażowanej praktyki, czyli kierowania umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło.”
Serdecznie zapraszamy w lipcu 2012 na 7 dniowe odosobnienie zen z Sensei Sunyą Kjolhede 
w Ogólnopolskim Ośrodku Zen w Warszawie - Falenicy.

Termin: 14 - 21 lipca 2012 od soboty 17:00 do soboty do ok. 14:00 - 15:00
Termin zgłoszeń: wypełnione formularze przyjmujemy do 1 lipca 2012
Koszt: członek ZBZ aktywny: 60 zł/dzień, członek ZBZ wspierający: 80 zł/dzień, niezrzeszeni: 100 zł/dzień

Prosimy o uważne przeczytanie:

Sesin

to dłuższe odosobnienie zen, nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez nauczycielkę zen Sensei Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:
- dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
- wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)
- wspólne śpiewy
- słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei
-możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan)
- wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
- wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
- okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.

Podczas sesin:
- jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie  organizacyjne)

- utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek,  wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)

- w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w  barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)

- ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących  kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
- oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
- wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już m.in. 2 dniowym zazen grupowym)
- akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania
- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
- chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen

Zgłoszenia i kwalifikacja:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w  podanym terminie zgłoszeń- w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
- w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w sesin skontaktujemy się z tobą w ciągu  3 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na sesin na deklarowany okres
- skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś  zakwalifikowana/y- osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień opóźnienia


Ilość miejsc ograniczona. Na odosobnienie w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które:
1. Prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy przed 1 lipca
2. Zgłaszają się na całe sesin
3. Są członkami ZBZ
4. Mają uregulowane składki
5. Wedle uznania Sensei

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin:
-mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem
organizacyjnym
- powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
-mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)
-mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub
innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty za sesin:
- członek ZBZ aktywny: 60 zł/dzień, członek ZBZ wspierający: 80 zł/dzień, niezrzeszeni: 100 zł/dzień
- zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 3 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.
- wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
- zachęcamy do wpłacenia darowizny tzw. danę dla Sensei (od 50 zł - 100 zł - lub więcej - w zależności od możliwości)
- osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/  lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego")
- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
- w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

Udział w pracy na rzecz sesin:
- praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
- odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób
I tak:
- na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace
- każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa (czyli za uczestnictwo w 7 dniach wiąże się z 7 - 10 godzin pomocy)
- jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po sesin, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa
- prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym

Zabierz ze sobą na odosobnienie:
- brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
- ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
- śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas naszych odosobnień (zazen grupowego i sesin)

Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. Istotą praktyki sesin jest skierowanie umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło. 

Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 

Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem i przestrzeganiem poniższych zasad wsparli swoją i praktykę całej grupy.

Zgłębianie ciszy: 

Podczas sesin nie mówimy i raczej nie szeptamy, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne podczas pracy. Jeżeli musisz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. Na ogół można pisać na kartki, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej, lecz tylko do wskazów związanych z pracą. Komunikaty innego rodzaju można jeżeli to jest konieczne kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcję. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 

Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nie uniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 

W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się nie potrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 

Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 

Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 

Dla komunikacji w nagłych wypadkach używać można numer ośrodka.Jeśli uznasz, że może być taka potrzeba, podaj numer stacjonarny Ośrodka swoim bliskim jeszcze przed sesin, na który mogą dzwonić i zostawiać wiadomość. Wszystkie wiadomości będą sprawdzane, i jeżeli nastąpi coś naprawdę ważnego, będziesz poinformowany. 

Ubiór

Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów. Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój. Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

Troska o Ziemię

Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 

Utrzymanie porządku w pokojach

Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku, drzwi od pokoi zamknięte. Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien.

Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę

Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.

Poranne  i popołudniowe ćwiczenia

Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 
Weź ze sobą

Śpiwór, poduszkę do spania, wygodne, ciemne ubrania bez napisów, ręcznik i przybory toaletowe, kapcie. Mogą być przydatne: latarka, zatyczki do uszu (dla osób wrażliwych na chrapanie innych). Można wziąść ze sobą własne poduszki medytacyjne lub ławeczkę, o ile są one w stonowanych, ciemnych kolorach (brązowe, zielone, czarne).

Serdecznie zapraszamy!
Warto przeczytać: Wskazówki przed i po sesin


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz