poniedziałek, 10 czerwca 2013

Sesin z Sensei Sunyą oraz letnie zazen grupowe

Informujemy, że planowany na sierpień 2013 przyjazd i pobyt Sensei Sunyi Kjolhede z powodów zdrowotnych zostaje odwołany i przełożony na późniejszy listopadowy termin (6 - 26 listopada 2013 w tym sesin z Sensei Sunyą planowane jest na 9 - 16 listopada 2013, zgłoszenia przyjmujemy do 1 listopada 2013.)
Więcej szczegółów na ten temat, nowego harmonogramu praktyki na sierpień i list wyjaśniający Sensei znajdziesz klikając tu: 

Planowane sesin w  dniach 17 - 24 zostaje odwołane, w zamian oferujemy udział w 4 i pół dniowym zazen grupowym w dniach 20 - 24 sierpnia 2013. Sensei bardzo zachęca, aby wszyscy którzy mogą - uczestniczyli w tym szczególnym letnim zazen, jest to ważny element wzmacniający naszą praktykę i nas jako wspólnoty. 

Zaczynamy we wtorek 20 sierpnia o 19:00 (najpóźniejsze przybycie do 17:00)  i kończymy w sobotę 24 sierpnia o 21:00. Z soboty na niedzielę będzie jeszcze kontynuowany okres nieformalnej praktyki, można będzie posiedzieć w jadza i/ lub nocować w ośrodku, w niedzielę rano odbędzie się nieformalna praktyka dla chętnych i o 9:00 zostanie podane śniadanie. 

Będzie możliwość korzystania z wideo dokusan z Sensei przez Skypa  (rozmowa indywidualna na temat praktyki) codziennie od środy do soboty na popołudniowym lub wieczornym bloku. 


Zazen poprowadzą monitorzy: Jacek Majewski, Maciej Kałkus, Piotr Ornoch, Daria Popłonyk, będzie też możliwość korzystania z daisan (rozmowa indywidualna na temat praktyki) ze starszymi monitorami. Codziennie zostanie odtworzone nagranie z mową Dharmy Sensei. 

Zgłoszenia na letnie zazen grupowe
Wszystkich chętnych do udziału w odosobnieniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do niedzieli 4 sierpnia na adres buddyzmzen@gmail.com. 
Osoby, które już przesłały zgłoszenie na sesin a są chętne wziąć udział w zazen grupowym, także prosimy o ponowne przesłanie formularza. Aby ułatwić organizację zgłoszeń i nie mylić je z poprzednimi - w tytule maila prosimy o wpisanie ZGŁOSZENIE NA LETNIE ZAZEN GRUPOWE

Koszt zazen:
50 / 60 / 70 zł za każdy dzień dla członka aktywnego/ wspierającego/ niezrzeszonego
Całość (4 i pół dnia z noclegiem z soboty na niedzielę)
225 / 270 / 315 zł

Dana dla Sensei Kwota 10 zł z uiszczonej opłaty za dzień uczestnictwa od każdego uczestnika zostanie przeznaczona na danę dla Sensei, za oferowany dokusany. Pozostała część uiszczonej przez uczestnika opłaty stanowi pokrycie kosztów organizacyjnych odosobnienia - jedzenie, korzystanie z infrastruktury i inne.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżkę , w tym celu prosimy o napisanie oddzielnego podania do zarządu na adres buddyzmzen@gmail.com

Pomoc w przygotowaniach
Elementem udziału w zazen grupowym jest pomoc w przygotowaniach przed lub po odosobnieniu. Serdecznie prosimy uczestników, o ile to dla nich możliwe, o wcześniejsze przybycie we wtorek, najlepiej do 11:00 aby w zorganizowany sposób mogli przygotować zazen. 

Można przyjechać nawet kilka dni wcześniej do ośrodka aby  pomóc w przygotowaniach, posiedzieć w zazen. Koszt noclegu dla uczestników zazen to 15 zł dla członków, 20 zł dla niezrzeszonych. Oferujemy codziennie obiad. 

Osoby nie mogące brać udziału w przygotowaniach przed lub, proszone są o wpłacenie 10 zł za każdy dzień swojego uczestnictwa, jako wyraz wsparcia dla Ośrodka i dla tych którzy swój czas i wysiłek oferują.

Szczegóły dotyczące zasad i przebiegu zazen znajdziecie na http://www.buddyzmzen.pl/p/zazen-grupowe-w-ogolnopolskim-osrodku.html
Będzie też niebawem umieszczany świeży post na stronie, dotyczące tego właśnie odosobnienia.

Kolejne sesin z Sensei Sunyą planowane jest na 9 - 16 listopada 2013, zgłoszenia przyjmujemy do 1 listopada 2013.

Osobom, które już wpłaciły zaliczkę lub opłaciły sesin, zostanie wpłacona suma zwrócona, lub na ich prośbę  przeznaczona na zazen grupowe (reszta oczywiście zwrócona). Wpłata może być również przeznaczona na poczet kolejnego sesin. 

Z wszystkimi osobami, które już przesłały zgłoszenia na sesin, będziemy indywidualnie się kontaktować.

Tak było planowane:

Serdecznie zapraszamy na 7-dniowe odosobnienie - sesin prowadzone 
przez nauczycielkę zen Sensei Sunyę Kjolhede
które odbędzie się od 17 sierpnia 2013 godz. 17:00 (sobota) do 24 sierpnia 2013 ok.godz. 15:00 (sobota) 
w Ośrodku Warszawskim w Falenicy.


Zapisy: 
wypełnione formularze przyjmujemy do 1 sierpnia 2013, które prosimy przesłać na adres buddyzmzen@gmail.com


Koszt:

 • członek ZBZ aktywny: 80 zł/dzień, - 560 zł całość
 • członek ZBZ wspierający: 100 zł/dzień,  - 700 zł całość
 • niezrzeszeni: 120 zł/dzień - 840 zł całość

Sesin w Ośrodku Zen W Warszawie - Falenicy 
to kilkudniowe (na ogół 6 - 7 dni) odosobnienie zen, to nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez nauczycielkę zen Sensei Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

 • dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
 • wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek) 
 • wspólne śpiewy
 • słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei
 • możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan)
 • wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
 • wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
 • okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
 • udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.
 • typowy plan dnia do obejrzenia na stronie SESIN
Podczas sesin:
 • jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)
 • utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)
 • w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)
 • ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
 • oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
 • wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji - uczestniczyli już m.in. przynajmniej raz w 2 dniowym zazen grupowym
 • akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania 
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych 
 • chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen
Zgłoszenia i kwalifikacja:
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń
 • w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
 • skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y (np. nie dostałaś/łeś potwierdzenia)
 • osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień opóźnienia
 • W związku z tym, ze mamy ograniczoną ilość miejsc podczas sesin (zimą 40, latem 45), w sytuacji większej ilości zgłoszeń, według następujących zasad będziemy przyjmować chętnych na sesin. 
W pierwszej kolejności przyjmujemy osoby, które:
 1. brały już udział wcześniej przynajmniej raz w zazen grupowym organizowane przez ZBZ
 2. przesłali swoje zgłoszenia w terminie zgłoszeń
 3. zgłosili się na całe odosobnienie/ sesin
 4. są członkami Związku
 5. wedle uznania Sensei
Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin: 
 • mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem organizacyjnym
 • brały już udział wcześniej choć raz w zazen grupowym zorganizowanym przez ZBZ
 • powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
 • mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni) 
 • mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi
Opłaty za sesin:
 • członek ZBZ aktywny: 80 zł/dzień, 
 • członek ZBZ wspierający: 100 zł/dzień, 
 • niezrzeszeni: 120 zł/dzień

zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 3 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.

 • wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
 • osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen) 
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
Udział w pracy na rzecz sesin:
 • praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
 • odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób

I tak:
 • na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace 
 • każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa (czyli za uczestnictwo w 7 dniach wiąże się z 7 - 10 godzin pomocy)
 • jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po sesin, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa
 • prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym
 • Zabierz ze sobą na odosobnienie:
 • brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
 • ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
 • śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.
 • Informacje na temat najbliższych terminów zazen grupowych i sesin znajdziesz 
 • na stronie www.buddyzmzen.pl , pisząc lub dzwoniąc do Ośrodka!

Serdecznie zapraszamy!

Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:

Czemu służą te zasady?
 • Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
 • Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 
 • Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 
 • Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.

1. Zgłębianie ciszy:
 • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
 • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
 • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
 • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
 •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
 • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 
 • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
 • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą nagrać wiadomość na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.


2. Ubiór
 • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
 • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
 • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
 • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
 •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

3. Troska o Ziemię
 • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
 • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
 • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.

4. Utrzymanie porządku w pokojach
 • Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
 • Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.

5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę
 • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
 • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
 • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
 • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
 • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.
6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia
 • Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 
7. Wychodzenie poza teren ośrodka
 • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
 • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
 • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Sensei.
Wszelkie informacje dotyczące sesin zawsze możesz przeczytać także na stronie SESIN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz