piątek, 26 lipca 2013

Letnie zazen grupowe 2013


Zapraszamy na 4 i pół dniowe zazen grupowe 20 - 24 sierpnia 2013 z codziennymi dokusan on - line z Sensei Sunyą do Warszawskiego Ośrodka Zen.

Planowane sesin w  dniach 17 - 24 zostaje odwołane (więcej informacji na ten temat można przeczytać tu >>>), w zamian oferujemy udział w 4 i pół dniowym zazen grupowym w dniach 20 - 24 sierpnia 2013. Sensei bardzo zachęca, aby wszyscy którzy mogą - uczestniczyli w tym szczególnym letnim zazen, jest to ważny element wzmacniający naszą praktykę i nas jako wspólnoty. 


Zaczynamy we wtorek 20 sierpnia o 19:00 (najpóźniejsze przybycie do 17:00)  i kończymy w sobotę 24 sierpnia o 21:00. Z soboty na niedzielę będzie jeszcze kontynuowany okres nieformalnej praktyki, można będzie posiedzieć w jadza i/ lub nocować w ośrodku, w niedzielę rano odbędzie się nieformalna praktyka dla chętnych i o 9:00 zostanie podane śniadanie. 

Będzie możliwość korzystania z wideo dokusan z Sensei przez Skypa  (rozmowa indywidualna na temat praktyki) codziennie od środy do soboty na popołudniowym lub wieczornym bloku. 

Zazen poprowadzą monitorzy: Jacek Majewski, Maciej Kałkus, Piotr Ornoch, Daria Popłonyk, będzie też możliwość korzystania z daisan (rozmowa indywidualna na temat praktyki) ze starszymi monitorami. Codziennie zostanie odtworzone nagranie z mową Dharmy Sensei. 

Zgłoszenia na letnie zazen grupowe
Wszystkich chętnych do udziału w odosobnieniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do niedzieli 4 sierpnia na adres buddyzmzen@gmail.com
Osoby, które już przesłały zgłoszenie na sesin a są chętne wziąć udział w zazen grupowym, także prosimy o ponowne przesłanie formularza.
Aby ułatwić organizację zgłoszeń i nie mylić je z poprzednimi - w tytule maila prosimy o wpisanie ZGŁOSZENIE NA LETNIE ZAZEN GRUPOWE

Koszt zazen:
50 / 60 / 70 zł za każdy dzień dla członka aktywnego/ wspierającego/ niezrzeszonego
Całość (4 i pół dnia z noclegiem z soboty na niedzielę)
225 / 270 / 315 zł

Dana dla Sensei Kwota 10 zł z uiszczonej opłaty za dzień uczestnictwa od każdego uczestnika zostanie przeznaczona na danę dla Sensei, za oferowany dokusany. Pozostała część uiszczonej przez uczestnika opłaty stanowi pokrycie kosztów organizacyjnych odosobnienia - jedzenie, korzystanie z infrastruktury i inne.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżkę , w tym celu prosimy o napisanie oddzielnego podania do zarządu na adres buddyzmzen@gmail.com

Pomoc w przygotowaniach
Elementem udziału w zazen grupowym jest pomoc w przygotowaniach przed lub po odosobnieniu. Serdecznie prosimy uczestników, o ile to dla nich możliwe, o wcześniejsze przybycie we wtorek, najlepiej do 11:00 aby w zorganizowany sposób mogli przygotować zazen. 

Można przyjechać nawet kilka dni wcześniej do ośrodka aby  pomóc w przygotowaniach, posiedzieć w zazen. Koszt noclegu dla uczestników zazen to 15 zł dla członków, 20 zł dla niezrzeszonych. Oferujemy codziennie obiad. Osoby nie mogące brać udziału w przygotowaniach przed lub, proszone są o wpłacenie 10 zł za każdy dzień swojego uczestnictwa, jako wyraz wsparcia dla Ośrodka i dla tych którzy swój czas i wysiłek oferują.

Więcej informacji:

Zazen grupowe w Ogólnopolskim Ośrodku Zen W Warszawie - Falenicy to kilkudniowe odosobnienie zen, to nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez osoby upoważnione przez Sensei Sunyę Kjolhede (tzw. monitorów), podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:


 • dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
 • wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)
 • wspólne śpiewy
 • słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei z mp3
 • możliwość skorzystania z rozmowy z Sensei (dokusan) przez Skype’a i/lub osobiście z monitorem (daisan)
 • wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
 • wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
 • okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
 • oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.


Rozkład dnia:
Formalna część odosobnienia rozpoczyna się wieczorem we wtorek 20 sierpnia.

Uczestników prosi się o wcześniejszy przyjazd:
11:00 wspólne przygotowanie zazen, oferowany jest obiad
17:00 podział pokoj, funkcji oraz wprowadzenie nowych osób
18:30 zebranie ogólne dla wszystkich
19:30 Początek zazen

Formalna część odosobnienia kończy się wieczorem ok. 21:00 w sobotę 24 sierpnia.
Potem można kontynuować nieformalnie praktykę (jadza), przenocować się. W niedzielę rano planowane jest nieformalne zazen, o 9:00 wspólne śniadanie, potem sprzątanie ośrodka.

Przykładowy harmonogram dnia

5:00 ............... pobudka    
5:15 ............... gimnastyka w zendo      
5:30 ............... wiersz kesy i zazen     
6:00 ............... śpiewy     
6:30 ............... zazen  / daisan z Monitorem   
7:00 ............... śniadanie     
7:35 ............... praca     
8:35 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen 

9:35 ............... zazen, teisio, zazen     
12:30...............obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen

14:30...............zazen - dokusan on - line z Sensei   
16:30...............śpiewy     
16:55...............gimnastyka     
17:40...............zazen     
18:05...............kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen

19:00...............zazen - daisan z Monitorem / dokusan on - line z Sensei    
21:15...............Cztery Ślubowania     
21:45...............wystawiany jest posiłek na jadza


Udział w zazen grupowym jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w sesin z nauczycielką Sensei Sunyą.

Podczas zazen grupowego:


 • jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)
 • utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)
 • w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)
 • ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
 • oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady


Zazen grupowe jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:


 • wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już u nas w krótszych formach praktyki zen)
 • akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
 • rozważają uczestnictwo w sesin z Sensei Sunyą
 • chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen


Zgłoszenia i kwalifikacja:


 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń
 • w wypadku zgłaszania się na część zazen prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
 • w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w zazen skontaktujemy się z tobą w ciągu 2 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na zazen na deklarowany okres
 • skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y
 • osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 5 zł za każdy dzień opóźnienia


Osoby pierwszy raz zgłaszające się na zazen grupowe:


 • mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku zazen grupowego, włącznie z zebraniem organizacyjnym
 • powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
 • mogą zapisać się na część lub całość zazen, a także w trakcie zazen w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)
 • mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi


Opłaty za zazen grupowe:

członek ZBZ aktywny: 50 zł/dzień, 
członek ZBZ wspierający: 60 zł/dzień, 
niezrzeszeni: 70 zł/dzień
( w tym każde 10 zł dla Sensei jako dana)

- zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 2 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.


 • opłatę można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
 • osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub
 • o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)


Udział w pracy na rzecz zazen grupowego:


 • praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
 • odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób


I tak:


 • na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace
 • każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa
 • jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po zazen, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa
 • prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym
 • Zabierz ze sobą na odosobnienie:
 • brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
 • ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
 • śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.


Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:

Czemu służą te zasady?

 • Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
 • Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 
 • Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 
 • Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.


1. Zgłębianie ciszy:

 • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
 • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
 • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
 • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
 •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
 • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 
 • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
 • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą nagrać wiadomość na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.


2. Ubiór

 • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
 • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
 • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
 • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
 •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  


3. Troska o Ziemię

 • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
 • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
 • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.


4. Utrzymanie porządku w pokojach
Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.

5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę

 • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
 • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
 • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
 • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
 • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.


6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia
Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 

7. Wychodzenie poza teren ośrodka

 • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
 • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
 • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Sensei.Informacje na temat najbliższych terminów zazen grupowych znajdziesz
na stronie www.buddyzmzen.pl, pisząc lub dzwoniąc do Ośrodka!
Serdecznie zapraszamy!

Związek Buddystów Zen „BODHIDHARMA”
Wszelkie wpłaty i darowizny 
można wpłacać na konto PKO BP SA nr:
21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 

Ogólnopolski Ośrodek Zen w Warszawie
telefon: (22) 872 47 57
e-mail: buddyzmzen@gmail.com 
adres:  ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz