piątek, 2 stycznia 2015

Ceremonia Przyjęcia Wskazań z Rosi Sunyą 25 I 2015


Serdecznie zapraszamy na Ceremonię Przyjęcie Buddyjskich Wskazań - JUKAI
z Rosi Sunyą Kjolhede, która odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2015 od godz. 11:00.
W Ceremonii mogą wziąć udział także osoby, które nie zgłosiły się na otrzymanie raksu.W programie:
11:00 zazen
Ceremonia Przyjęcia Buddyjskich Wskazań - Jukai
(jap. dziesieć wskazań, czytaj dziukaj)
Ceremonia Przekazania Raksu (tylko dla osób, które zgłosiły się do końca listopada patrz tu)

Termin:
25 stycznia 2015 11:00 - 13:00

Miejsce:
Ośrodek Zen "Bodhidharma"
w Falenicy ul. Filmowa 32

WSTĘP
Udział w Ceremonii:
Ceremonia jest oferowana oczywiście za darmo,
jest w zwyczaju dawania darowizny nauczycielowy za Ceremonię
(choćby nawet symbolicznej sumy)

Zapisy:
 buddyzmzen@gmail.com
tel.: (22) 872 47 57

Dziesięć Buddyjskich Wskazań
1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.

2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane,
lecz szanować rzeczy innych.

3. Postanawiam nie nadużywać seksualności,
lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.

4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.

5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania  środków  mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie  czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.

6. Postanawiam nie mówić o wadach innych,
lecz być rozumiejącym i współczującym.

7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych,
lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.

8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy,
lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.

9. Postanawiam nie folgować złości,
lecz ćwiczyć się w cierpliwości.

10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi,
lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

Więcej o Jukai
Wskazania nie są przykazaniami, lecz wskazówkami etycznymi i moralnymi wyrażającymi spontaniczne funkcjonowanie w pełni oświeconej osoby.

Za każdym razem, gdy przyjmujemy te wskazania, odnawiamy swoje postanowienie, aby żyć w sposób bardziej prawy, mądry i współczujący - innymi słowy, w coraz większej harmonii z naszą własną prawdziwą naturą.

Tylko w pełni przebudzony budda jest w stanie w każdej chwili przestrzegać wskazań, lecz przyjmując je razem podczas jukai ( czytaj dziukaj), umacniamy si w szczerym postanowieniu, że będziemy czynić, co w naszej mocy. W ten sposób ustanawiamy niezbędny fundament umożliwiający nam pogłębianie praktyki Dharmy.

Przyjmując Dziukaj oficjalnie "wchodzimy do rodziny Buddy", dlatego tej ceremonii nie należy traktować lekko. Więcej o Wskazaniach Buddyjskich przeczytasz tu: http://www.buddyzmzen.pl/search/label/juka

http://www.buddyzmzen.pl/p/sklepik.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz