wtorek, 19 maja 2015

Ceremonia Jukai z Rosi Sunyą Kjolhede 19 VII 2015


Drodzy członkowie i sympatycy!

W dniu 19 lipca 2015, w niedzielę od godz. 10:30, dzień po letnim sesin, odbędą się 3 ważne buddyjskie ceremonie poprowadzone przez Rosi Sunyę Kjolhede:

 • Ceremonia Przyjęcia na Ucznia
 • Ceremonia Przyjęcia Buddyjskich Wskazań (Jukai)
 • Ceremonia Przekazania Raksu

Będzie podobnie, jak to miało miejsce po zimowym sesin. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o przesłanie zgłoszeń zgodnie z poniższymi informacjami.
19 lipca 2015 niedziela
10:30 Ceremonia Przyjęcia na Ucznia
dla osób, które już wzięły choć raz udział w sesin i chcą pogłębić w formalny sposób więzi z nauczycielką zen Rosi Sunyą Kjolhede (zgłoszenie mailem do 30 maja)

ok. 11:00 Ceremonia Przyjęcia Buddyjskich Wskazań (Jukai)
dla osób, które chcą przyjąć pierwszy raz lub ponownie odnowić swoje postanowienie, aby żyć w sposób bardziej mądry i współczujący, w coraz większej harmonii z naszą własną prawdziwą naturą, postępując w życiu zgodnie z 10 buddyjskimi wskazaniami. Przyjmując Jukai formalnie wchodzi się na ścieżkę buddyjską. Można wziąć w niej udział, nawet jeśli już przyjmowało się Jukai wcześniej, oraz jeśli nie bierze się udziału w ceremonii przyjęcia na ucznia oraz w ceremonii przekazania raksu.

ok. 12:00 Ceremonia Przekazania Raksu
dla osób, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są formalnymi uczniami Rosi Sunyi
 • przyjęli Buddyjskie Wskazania (Jukai) 
 • są formalnymi członkami Związku przynajmniej od roku czasu
 • nie maja jeszcze raksu z imieniem buddyjskim, a chcieliby mieć
 • prześlą wypełniony formularz do 30 maja 2015, wraz z deklaracją uszycia raksu we własnym zakresie lub zamawianie raksu przez Ośrodek


Inne ważne informacje:

 • w ceremonii przyjęcia na ucznia bierze się udział tylko raz, więc osoby które już są formalnymi uczniami nie biorą w nim udziału
 • osoby, które będą brały udział w ceremonii przekazania raksu są proszeni o udział w ceremonii jukai od 11:00 nawet jeśli innym razem już przyjmowali wskazania
 • osoby, które chcą mieć raksu i dopiero tego samego dnia zostają formalnymi uczniami i/lub przyjmują jukai, mogą zgłaszać się także na ceremonię przekazania raksu (oczywiście o ile są już członkami ZBZ rok czasu i prześlą formularz do 30 maja)
 • w ceremonii przekazania raksu biorą udział tylko osoby, które dostają raksu tego dnia, czyli jeśli ktoś ma już raksu, lub jeszcze nie będzie otrzymywać tego dnia, nie biorą udziału w tej części ceremonii (chyba, że pełnią jakąś funkcję podczas ceremonii)
 • osoby, które podczas tych ceremonii będą obecne na terenie Ośrodka, a akurat nie biorą udziału w którychś z obywających się ceremonii, proszone są aby zachowały się bardzo cicho, nie rozmawiały z innymi i siedziały w zazen w wyznaczonym miejscu
 • po ceremoniach ok. 13:00 będzie wspólny obiad (pozostałości po sesin)
 • za udział w tego typu ceremoniach zgodnie ze zwyczajem daje się darowiznę (danę) dla nauczyciela (każda kwota jest przyjmowana z wdzięcznością 20 - 50 - 100 - 200 - itd. zł, każdy sam określa jakie ma możliwości i ile chce dać.) Darowizna jest przekazywana w sposób anonimowy. I tak osoby, które biorą udział w ceremonii przyjmowania na ucznia, proszeni są o wcześniejsze przygotowanie tej darowizny w kopercie, która w pewnym momencie podczas tej ceremonii zostaje przekazane dla Rosi. Osoby, które nie biorą udziału w ceremonii przyjęcia na ucznia, ale będą uczestniczyć w ceremonii jukai oraz raksu, proszone są o wrzucenie darowizny do pudełka, które będzie przygotowane przy zendo na ten cel. Można przekazać darowiznę za jukai także przelewem na konto Związku, zostanie ona przekazana Rosi przy rozliczeniach za bilet lotniczy na koniec wyjazdu.
 • osoby, które nie biorą udziału w ceremonii przyjęcia na ucznia oraz w przekazywaniu raksu, a chcą uczestniczyć w ceremonii jukai, mogą oczywiście uczestniczyć (nie ma obowiązku wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału, choć można, to ułatwia organizację)
 • osoby, które chcą zostać członkami Związku, mogą przeczytać wszelkie potrzebne informacje na ten temat na stronie: http://www.buddyzmzen.pl/p/wspolnota.html a potem wypełnić i przesyłać odpowiedni formularz na buddyzmzen@gmail.com.Więcej o jukai i raksu:
Pierwotnie w Japonii Jukai udzielano tylko w pełni wyświęconym mnichom. Od XVII wieku zaczęto go udzielać także osobom świeckim. Tradycyjnie jest to Ceremonia wieloetapowa, zawiera w sobie wiele elementów, często trwająca wiele dni. Dla zainteresowanych, opis tradycyjnego przebiegu Jukai w szkole Soto można przeczytać tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jukai .
Na zachodzie ze względu na ograniczone możliwości czasowych ludzi zachodu, ceremonia ta została zredukowana w różnym zakresie, w zależności od danej szkoły.

Tradycyjnie jednym z ważnych elementów Ceremonii Jukai jest:
- otrzymywanie szat w przypadku mnichów / otrzymywanie raksu w przypadku osób świeckich oraz
- nadanie buddyjskiego imienia przez nauczyciela

Ceremonia ta latami w naszej szkole sprowadzała się tylko do przyjęcia wskazań w obecności nauczyciela, ale od zimy tego roku 2015 został wprowadzony także element przekazania raksu z buddyjskim imieniem przez Rosi Sunyę. Patrz zdjęcie :)


Rakusu (nazwa japońska) jest to fartuszek symbolizujący buddyjską szatę. Na rewersie rakusu jest napisane imię buddyjskie osoby, która otrzymuje rakusu, imię Dharmy nauczyciela udzielającego Jukai, wiersz kesy.

Wg tradycji, właściciel sam sobie szyje raksu. Rosi Sunya nie nalega, żeby własnoręcznie uszyć raksu z ciemnobrązowego materiału (choć jeśli ktoś może to jest to doskonała forma praktyki, możemy przesłać instrukcję za 25 zł , lub wypożyczyć). Można poprosić o to osobę, która zawodowo zajmuje się szyciem.

Jako Ośrodek, także zamawiamy szycie raksu, dla osób które zgłoszą swoją chęć uczestnictwa do 30 maja 2015 przesyłając formularz (prześlemy na prośbę, pisz na buddyzmzen@gmail.com) oraz
wpłacając 100 zł na konto Ośrodka najpóźniej do 30 czerwca (choć lepiej wcześniej). W tych 100 zł wliczone są m.in.koszty materiału, wykonanie wykroju, uszycie przez dobrze nam znaną krawcową w Warszawie.

Dziesięć Buddyjskich Wskazań
1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.

2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane,lecz szanować rzeczy innych.

3. Postanawiam nie nadużywać seksualności,lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.

4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.

5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania  środków  mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie  czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.

6. Postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.

7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.

8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.

9. Postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości.

10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

Wskazania nie są przykazaniami, lecz wskazówkami etycznymi i moralnymi wyrażającymi spontaniczne funkcjonowanie w pełni oświeconej osoby.

Za każdym razem, gdy przyjmujemy te wskazania, odnawiamy swoje postanowienie, aby żyć w sposób bardziej prawy, mądry i współczujący - innymi słowy, w coraz większej harmonii z naszą własną prawdziwą naturą.

Tylko w pełni przebudzony budda jest w stanie w każdej chwili przestrzegać wskazań, lecz przyjmując je razem podczas jukai ( czytaj dziukaj), umacniamy si w szczerym postanowieniu, że będziemy czynić, co w naszej mocy. W ten sposób ustanawiamy niezbędny fundament umożliwiający nam pogłębianie praktyki Dharmy.

Przyjmując Jukai oficjalnie "wchodzimy do rodziny Buddy", dlatego tej ceremonii nie należy traktować lekko.

Więcej o Wskazaniach Buddyjskich przeczytasz tu: http://www.buddyzmzen.pl/search/label/juka
(m.in. spisane mowy Rosi Sunyi o niektórych wskazaniach)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz