sobota, 19 maja 2018

Letnie sesiny z Rosi Sunyą Kjolhede: 7 - 14 lipca oraz 20 - 23 lipca 2018


           Serdecznie zapraszamy w lipcu tego roku na 2 odosobnienia zen (sesin) z mistrzynią zen Rosi Sunyą Kjolhede. Ponieważ od kilku lat mamy zazwyczaj więcej chętnych na siedmiodniowe sesiny, niż miejsc, w związku z tym odpowiadamy na pojawiającą się potrzebę poprzez organizację, jak zwykle siedmiodniowego sesin ( w dniach 7 - 14 lipca) a kilka dni póżniej kolejnego trzydniowego sesin (20 - 23 lipca 2018). Mamy więc nadzieję, że każdy będzie miał możliwość skorzystać ze wspólnej praktyki z Rosi, a część osób może nawet będzie mógł wziąć udział w obu odosobnieniach  (zestaw 7 + 3 😄), o ile będą wolne miejsca. Na oba odosobnienia termin zgłoszeń to poniedziałek 11 czerwca 2018. Jeśli zgłaszasz się na oba sesiny, prosimy na każde sesin przesłać oddzielny NOWY FORMULARZ  na adres buddyzmzen@gmail.com . 


Terminy:
👉sesin siedmiodniowe: 7 - 14 lipca 2018
👉sesin trzydniowe: 20 - 23 lipca 2018

Miejsce:
Warszawski Ośrodek Zen "Bodhidharma"
ul. Filmowa 32
Warszawa - Falenica

Termin zgłoszeń: 
☝do 11 czerwca 2018 (poniedziałek do 24:00) przyjmujemy NOWE formularze zgłoszeniowe mailem na adres buddymzen@gmail.com, pocztą lub na miejscu w Ośrodku. (Możesz ściągnąć klikając w link, lub na prośbę prześlemy mailowo)
Wyniki kwalifikacji podajemy 14 - 15 czerwca.


Jeśli zgłaszasz się na oba sesiny, przesyłasz 2 formularze wypełnione na każdy sesin.

Kryteria kwalifikacji:


Uwaga! Ilość miejsc ograniczona na każde z 2 sesin, więc w sytuacji nadmiernych chętnych, kolejnymi kryteria będą uwzględnione podczas klasyfikacji uczestników na sesin. Niech te kryteria nie przestraszą nowe osoby, zawsze jest kilka miejsc dla osób, które będą pierwszy raz brać udział w sesin. Więc:
 1. Pierwszeństwo mają osoby, które brały już udział wcześniej przynajmniej raz w zazen grupowym organizowane przez ZBZ. 
 2. Przesłali dokładnie wypełniony NOWY formularz zgłoszeniowy w terminie zgłoszeń. (Formularze wypełnione tylko częściowo lub ze starymi nieaktualnymi danymi mogą zostać nieprzyjęte.)
 3. Zgłosili się na całe odosobnienie/ sesin. 
 4. Są członkami Związku i mają zapłacone składki na bieżąco (lub deklarują, że do sesin wyrównają).
 5. Uczestniczą także w innych organizowanych formach praktyki zen w naszych Ośrodkach poza sesin  (zazen grupowe, zazenkai, wieczorne siedzenia) oraz pomagają w funkcjonowaniu Ośrodków.
 6. Deklarują pomoc w pracach przed / podczas wizyty Rosi, w tym także przed lub po odosobnieniu.
 7. Zapłaciły zaliczkę min. 25 % za udział w sesin ( w przypadku ewentualnej odmowy udziału zwracamy)
 8. Jeśli ktoś nie zostaje zakwalifikowany na siedmiodniowe sesin, może mu/jej być zaproponowany udział w trzydniowym sesin (20 - 23 lipca).
 9. 👉Osoby, które zgłoszą się na oba sesiny: o ile będą wolne miejsca, w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane na oba odosobnienia te osoby, które deklarują dodatkową pomoc podczas pobytu Rosi oraz gotowość spełniania dodatkowych funkcji podczas sesinów. Pozostałym osobom zostanie zaoferowany udział w jednym ze sesin (po uzgodnieniu z tą osobą)
 10. Ostateczny wybór dokonuje i zatwierdza listę uczestników sesinów Rosi Sunya.  


Opłaty za sesin
"Zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia, nowo wybrany Zarząd (w tym Rosi) w konsultacji z Radą Starszych po odpowiedniej analizie podjął decyzję, że po ponad 5 latach podnosimy jednak ceny naszych odosobnień (sesin, zazen grupowe) oraz noclegów w podobnych proporcjach jak to było na przełomie lat 2012/13. Związane jest to z rosnącymi kosztami utrzymania Ośrodka i organizacji odosobnień. Wiemy, że dla niektórych Was będzie to stanowiło dodatkowe obciążenie, więc zachęcamy osoby, dla których powody finansowe stanowią barierę w uczestnictwie w zazenach grupowych bądź sesin do złożenia odpowiedniej prośby o zniżkę. Jeśli sprawa dotyczy długotrwałych trudności finansowych, postaramy się zaoferować bardziej długofalowe wsparcie. Dziękujemy za zrozumienie. Zarząd ZBZ"

Członek aktywny:  
100 zł / dzień , za 3 dniowe sesin: 300 zł , za 7 dniowe sesin: 700 zł

Członek wspierający:  
120 zł / dzień, za 3 dniowe sesin: 360 zł, za 7 dniowe sesin: 840 zł

Niezrzeszeni i członkowie nominalni: 
150 zł / dzień, za 3 dniowe sesin: 450 zł, za 7 dniowe sesin: 1050 zł

🙏Każdego uczestnika prosimy o pomoc w przygotowaniach do sesin ( przed lub po lub w inny dzień).
W przypadku 7- dniowego sesin jest to min. 1 godzina za każdy dzień uczestnictwa, więc jeśli ktoś uczestniczy w całości, będzie to 7 godzin pomocy.

Ponieważ do 3 dniowego sesin też potrzebujemy podobnej ilości pomocy w przygotowaniach, więc wyjątkowo prosimy tu każdego uczestnika o 2 godziny pomocy  za każdy dzień uczestnictwa, czyli biorąc udział w całym trzydniowym sesin, będzie to 6 godzin.

W sytuacji, jeśli nie możesz pomóc, w przypadku siedmiodniowego sesin doliczmy +20 zł ekwiwalentu za każdy dzień uczestnictwa, całość 140 zł. W przypadku trzydniowego sesin, za każdą godzinę pomocy z 6 można zamieć po + 20 zł, całość + 120 zł.

👇Więcej szczegółów dotyczących opłat i uzyskaniu zniżek przeczytasz w dalszej części posta. 👇
„Nasze odosobnienia zen mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ciągłej, zaangażowanej praktyki, czyli kierowania umysłu do wewnątrz, aby swym światłem rozjaśnił własne źródło.”

Rosi Sunya Sesin w Ośrodku Zen W Warszawie - Falenicy 
to kilkudniowe odosobnienie zen nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez nauczycielkę zen Rosi Sunyę Kjolhede, podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

 • dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
 • wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek) 
 • wspólne śpiewy
 • słuchanie mów Dharmy (teisia) Rosi
 • możliwość skorzystania z rozmowy z Rosi (dokusan)
 • wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
 • wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
 • okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
 • udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.


Przykładowy dzień sesin 

(w poszczególnych dniach mogą być pewne różnice)

04:25...............pobudka
04:45...............gimnastyka w zendo 
05:00...............zazen
05:30...............śpiewy
06:00...............zazen z dokusan
07:05...............śniadanie
07:35...............praca
08:35...............klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
09:35...............zazen, teisio, zazen
12:30...............obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen
14:30...............zazen z dokusan
16:30...............śpiewy
16:55...............gimnastyka
17:40...............zazen
18:05...............kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen
19:00...............zazen z dokusan
21:15...............Cztery Ślubowania, rytuał kończący dzień
21:45...............wystawiany jest posiłek na jadza


Pierwszy dzień sesin - dzień przyjazdu
👉prosimy o przyjazd do 10:30 (można przyjechać wcześniej, lub nawet dzień wcześniej)

10:30 zazen
11:00 zebranie organizacyjne dotyczące przygotowań przed sesin
wspólne przygotowania do sesin w tym obiad
17:00 wprowadzenie nowych osób, podział prac i funkcji, zajmowanie pokoi
18:00 próba Ceremonii otwarcia
18:30 zebranie
19:30 - 20:00 formalne rozpoczęcie sesin

Ostatni dzień sesin

04:25 pobudka 
04:45 gimnastyka w zendo  
05:00 zazen, kinhin, zazen z dokusan 
07:05 śniadanie
07:35 praca 
08:35 klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen 
09:35 zazen, teisio, zazen z dokusan
12:30 zupa; odpoczynek, nieformalne zazen
13:30 zazen, kinhin, zazen z dokusan
ok. 16:30 Ceremonia kończąca
ok. 17:00.... wspólny  obiad

po czas na sprzątanie

Podczas sesin:
 • jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)
 • utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)
 • w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)
 • ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
 • oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady


Sesin jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
 • wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji - uczestniczyli już m.in. przynajmniej raz w 2 dniowym zazen grupowym
 • akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania 
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych 
 • chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen
Zgłoszenia i kwalifikacja:
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń
 • w wypadku zgłaszania się na część sesin prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
 • skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y (np. nie dostałaś/łeś potwierdzenia)
 • osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 15 zł za każdy dzień opóźnienia
 • W związku z tym, ze mamy ograniczoną ilość miejsc podczas sesin (zimą 40, latem 45), w sytuacji większej ilości zgłoszeń, według następujących zasad będziemy przyjmować chętnych na sesin.

Kryteria kwalifikacji:
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona na każde z 2 sesin, więc w sytuacji nadmiernych chętnych, kolejnymi kryteria będą uwzględnione podczas klasyfikacji uczestników na sesin. Niech te kryteria nie przestraszą nowe osoby, zawsze jest kilka miejsc dla osób, które będą pierwszy raz brać udział w sesin. Więc:
 1. Pierwszeństwo mają osoby, które brały już udział wcześniej przynajmniej raz w zazen grupowym organizowane przez ZBZ. 
 2. Przesłali dokładnie wypełniony NOWY formularz zgłoszeniowy w terminie zgłoszeń. (Formularze wypełnione tylko częściowo lub ze starymi nieaktualnymi danymi mogą zostać nieprzyjęte.)
 3. Zgłosili się na całe odosobnienie/ sesin. 
 4. Są członkami Związku i mają zapłacone składki na bieżąco (lub deklarują, że do sesin wyrównają).
 5. Uczestniczą także w innych organizowanych formach praktyki zen w naszych Ośrodkach poza sesin  (zazen grupowe, zazenkai, wieczorne siedzenia) oraz pomagają w funkcjonowaniu Ośrodków.
 6. Deklarują pomoc w pracach przed / podczas wizyty Rosi, w tym także przed lub po odosobnieniu.
 7. Zapłaciły zaliczkę min. 25 % za udział w sesin ( w przypadku ewentualnej odmowy udziału zwracamy)
 8. Jeśli ktoś nie zostaje zakwalifikowany na siedmiodniowe sesin, może mu/jej być zaproponowany udział w trzydniowym sesin (20 - 23 lipca).
 9. 👉Osoby, które zgłoszą się na oba sesiny: o ile będą wolne miejsca, w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane na oba odosobnienia te osoby, które deklarują dodatkową pomoc podczas pobytu Rosi oraz gotowość spełniania dodatkowych funkcji podczas sesinów. Pozostałym osobom zostanie zaoferowany udział w jednym ze sesin (po uzgodnieniu z tą osobą)
 10. Ostateczny wybór dokonuje i zatwierdza listę uczestników sesinów Rosi Sunya.  

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na sesin: 

 • mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku sesin, włącznie z zebraniem organizacyjnym
 • brały już udział wcześniej choć raz w zazen grupowym zorganizowanym przez ZBZ
 • powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
 • mogą zapisać się na część lub całość sesin, a także w trakcie sesin w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni) 
 • mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty za sesin:

👉SESIN SIEDMIODNIOWY 7 - 14 VII 2018Opłata za sesin siedmiodniowy 7 - 14 VII 2018 dla osób pomagających przed i/lub po sesin:
 • członek ZBZ aktywny:  100 zł/dzień ;  700 zł/ całość 
 • członek ZBZ wspierający:  120 zł/dzień ;  840 zł/ całość 
 • niezrzeszeni / członkowie nominalni:  150 zł/dzień ;  1050 zł/ całość


Opłata za sesin siedmiodniowy 7 - 14 VII 2018  bez udziału w przygotowaniach:
 • członek ZBZ aktywny:  120 zł/dzień ;  840 zł/ całość * 
 • członek ZBZ wspierający: 140 zł/dzień ; 980 zł/ całość* 
 • niezrzeszeni / członkowie nominalni:  170 zł/dzień ; 1190 zł/ całość*


* Częścią udziału w sesin jest pomoc w przygotowaniach przed lub po sesin. 
1 dzień uczestnictwa = 1 godzina pomocy lub 20 zł dodatkowego ekwiwalentu
Całość (7 dni uczestnictwa) = 7 godzin pomocy lub 140 zł ekwiwalentu
Można częściowo pomóc i częściowo wpłacić ekwiwalent.

noclegi przed i po sesin ( 6/7 oraz 14/15 i 15/16 VII): 
- członkowie ZBZ 20 zł/ noc
- pozostali 30 zł/ noc


👉SESIN TRZYDNIOWY 20 - 23 VII 2018

Opłata za sesin trzydniowy  20 -23 VII 2018 dla osób pomagających min. 6 godzin przed i/lub po sesin:
 • członek ZBZ aktywny:  100 zł za 1 dzień;  200 zł za 2 dni ;  300 zł  za  całość 
 • członek ZBZ wspierający:  120 zł za 1 dzień;   240 zł za 2 dni;  360 zł  za całość 
 • niezrzeszeni / członkowie nominalni:  150 zł  za 1 dzień;  300 zł za 2 dni;   450 zł  za całość


Opłata za sesin trzydniowy 20 -23 VII 2018  bez ŻADNEGO udziału w przygotowaniach:
 • członek ZBZ aktywny:  140 zł za 1 dzień ;  280 zł za 2 dni;  420 zł za całość * 
 • członek ZBZ wspierający: 160 zł za 1 dzień ; 320 zł za 2 dni;  480 zł za całość* 
 • niezrzeszeni / członkowie nominalni:  190 zł za 1 dzień ; 380 zł za 2 dni;  570 zł za całość*


* Częścią udziału w sesin trzydniowym jest pomoc w przygotowaniach przed lub po sesin. 
1 dzień uczestnictwa = 2 godziny pomocy lub 40 zł dodatkowego ekwiwalentu
3 dni (całość) = 6 godzin pomocy lub 120 zł dodatkowego ekwiwalentu

noclegi przed i po sesin (19/20 oraz 23/24 VII): 
- członkowie ZBZ 20 zł/ noc
- pozostali 30 zł/ noc

FUNDUSZ ZAPOMOGOWY / SOLIDARNOŚCIOWY
 • Zebrane pieniądze w ramach tego funduszu pozwalają na przyznawanie większych zniżek dla potrzebujących osób. Z reguły przy okazji zazen grupowych i sesin część z Was wpłaca dodatkowo kilka/kilkanaście złotych na ten fundusz (3 x 7 zł), czasem zdarzają się większe gesty wsparcia, za co w imieniu wszystkich osób, które do tej pory skorzystały z ulg, bardzo dziękujemy. Jak to się mówi „Grosz do grosza i będzie z niego kokosza”. Wpłacając na fundusz solidarnościowy nie zapomnij odpowiednio opisać przelewu.
 • Można także zostać „sponsorem” udziału czyjegoś sesin. Taki „sponsor” może zaoferować, że jest gotowy w części lub w całości zasponsorować czyjś udział w sesin lub zazen grupowym (jednorazowo bądź regularnie). Jeśli więc chcesz być indywidualnym sponsorem, proszę napisz swoją ofertę. 
 • Osoby, które  potrzebują zniżki lub chcą rozłożyć wpłaty za sesin na raty zachęcamy do kierowania odpowiedniej prośby do Zarządu na adres buddyzmzen@gmail.com. Jeśli  komuś łatwiej jest o tym najpierw porozmawiać,  jesteśmy otwarci.  GASIO!

INNE INFORMACJE O OPŁATACH
 • wraz ze zgłoszeniem prosimy o przedpłatę przynajmniej w wysokości 25% resztę opłat można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowy
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na sesin) 
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dzień przed lub w dniu rozpoczęcia oraz w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na sesin)


Zabierz ze sobą na odosobnienie:
 • brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
 • ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
 • śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.


Informacje na temat najbliższych terminów zazen grupowych i sesin znajdziesz na stronie www.buddyzmzen.pl,  pisząc lub dzwoniąc do Ośrodka!

Serdecznie zapraszamy!


Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:

Czemu służą te zasady?

Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 

Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 

Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.


1. Zgłębianie ciszy:
 • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
 • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
 • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
 • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
 •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
 • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 
 • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
 • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą nagrać wiadomość na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.

2. Ubiór
 • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
 • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
 • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
 • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
 •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

3. Troska o Ziemię
 • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
 • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
 • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.

4. Utrzymanie porządku w pokojach

Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.


5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę
 • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
 • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
 • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
 • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
 • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.


6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia
Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 

7. Wychodzenie poza teren ośrodka
 • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
 • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
 • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Rosi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz