środa, 4 stycznia 2023

"W sercu zimy" - Rosi Sunya Kjolhede

Rosi Sunya Kjolhede:  W sercu zimy 

O tej porze roku wydaje się, jakby cały świat wstrzymał oddech. W mroźnej ciszy Słońce staje nieruchomo, aby odpocząć. Nastaje czas zimowego przesilenia. 

Noce są teraz zimne i długie, a niebo rozświetlone jest milionem gwiazd, układających się w cudowne wzory. By móc nasycić się w pełni tym pięknem, które Rumi nazwał ‘nocą przemiany gwiazd’, trzeba mieć odwagę by wyjść w mroźną ciemność.

Kiedy bierzemy za wzór słońce i w tych dniach przerywamy nasza gorączkową krzątaninę, aby zatrzymać się i usiąść w zazen, nasze ciało i umysł mogą dostroić się do głębokiego spokoju i ciszy otaczającej nas zimy – do owej naturalnej mocy samadhi. A kiedy świętujemy niewidzialna granice pomiędzy Starym a Nowym Rokiem, znajdując czas na to by z otwartym sercem zamyślić się nad tym, jakie nawykowe wzorce chcemy odrzucić, a jakie chcielibyśmy zaprosić do naszego życia, wchodzimy w stan harmonii z głęboko kontemplacyjną natura tego czasu. Otwieramy się na możliwość odnowy i odrodzenia, w nas samych i na całym świecie.

Już niedługo w Windhorse w naszych ośrodkach zen zbierzemy się, by wspólnie uczcić ten Wielki Obrót: przejście ze starego roku w nowy. Będziemy odprawiać szereg ceremonii, w tym Krąg Sanghi i Jukai  - ceremonie Przyjęcia Wskazań. Tymczasem każdy z nas, siadając w zazen, może wykorzystać ten szczególny czas, aby pogłębić więź z nasza Pierwotną Naturą i tym, jak cudownie przejawia się ona w cyklach słońca, księżyca, gwiazd i calej żywej Ziemi. Kiedy ta łączność stanie się mocna i głęboka, z pewnością czekać nas będzie zupełnie inny, szczęśliwszy Nowy Rok!


Nancy Wood - "To nasze ciche dni"

To nasze ciche dni.

Nie mówimy, bo w nas są wszystkie glosy. 

To nasze ciche dni.

Nie chodzimy, bo w nas jest cała ziemia.

To nasze ciche dni.

Nie tańczymy, bo muzyka nas uniosła

tam, gdzie mieszka duch.

To nasze ciche dni.

Odpoczywamy z całą natura. Obudzimy się, gdy wstanie Siedem Sióstr.

Powitamy je na niebie, nad oknem kivy*.

(z książki Earth Prayers: 365 Prayers, Poems, and Invocations from Around the World, zebrane przez Elizabeth Roberts)

*kiva - świątynia północnoamerykańskich Indian Pueblo i Hopi, zbudowana na planie kola, ulokowana całkowicie lub w większości pod ziemia, z niewielkimi otworami okiennymi.

Tłum. Olena Waśkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz