piątek, 19 kwietnia 2024

Akademia Spokojnego Umysłu - kolejne zajęcia od jesieni

Akademia Spokojnego Umysłu - warsztaty psychoedukacyjne

   „Akademia Spokojnego Umysłu” to nowo powstały świecki projekt w ramach działalności 
ZBZ „Bodhidharma”, mający na celu wspieranie umiejętności psychologicznych i radzenia sobie 
ze stresem oraz szerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia.

   W ramach Akademii będziemy organizować warsztaty psychoedukacyjne o różnej tematyce, prowadzone przez wykwalifikowanych fachowców. Oferowane zajęcia mają na celu rozwijanie wybranych umiejętności - zgodnie z tematyką danego warsztatu - które mogą pomóc na co dzień lepiej radzić sobie z wyzwaniami współczesnego życia, czy to w sferze zawodowej czy osobistej. 

   Zajęcia odbywają się w zaciszu Ośrodka Zen w Warszawie-Falenicy, lecz zapewniamy, że mają charakter światopoglądowo neutralny, skupiają się wyłącznie na przekazywaniu rzetelnej wiedzy
 i ćwiczeń z zakresu psychologii i innych nauk humanistycznych, czy też szeroko pojętego 
„wellness" - zdrowego stylu życia. Serdecznie zapraszamy na pierwsze warsztaty o tytule:

„Aby pomaganie cieszyło - superwizja dla nauczycieli, psychologów, 
lekarzy i osób pomagających innym na codzień.”

Termin:


Miejsce: 
ul. Filmowa 32, Warszawa - Falenica

Osoby prowadzące:
Iwona Kołodziejek i Agata Patalas

Koszt zajęć: 200 zł

Zapisy: 
Swoje zgłoszenie można przesłać mailem na adres: 
najpóźniej do środy 5 czerwca.

W zgłoszeniu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wykonywany zawód 
oraz dowód wpłaty 200 zł na konto:

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma"
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa
Konto bankowe nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA
z dopiskiem: imię i nazwisko - Akademia Spokojnego Umysłu - warsztaty czerwiec 2024
 
W sytuacji odwołania swojego  uczestniczenia w zajęciach 50% kwoty zwracamy.

Opis zajęć:
Zapraszamy na spotkanie superwizyjne, z elementami warsztatów, podczas którego stworzymy bezpieczne miejsce dla dzielenia się własnymi odczuciami, refleksjami i problemami, związanymi z wykonywaniem pracy pomocowej i opiekuńczej. Naszym celem jest zapewnienie wzmacniającego doświadczenia wzajemnej uważności, dobrego słuchania i wspierającego mówienia. Chcemy przekazać sposoby i pogłębić umiejętności, dostępne każdej osobie, sprzyjające dbałości o samą i samego siebie, radzenia sobie ze stresem i przeciążeniami w pracy opiekuńczej. Wierzymy, że można żyć i pracować otwarcie, wrażliwie, uważnie, wspierająco i twórczo, a znajomość praktyk i technik, jakie chcemy pokazać podczas spotkania, niemal zawsze będzie chronić i wzmacniać nas samych. Ze względu na charakter i cel spotkania liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób.

O prowadzących:
  • dr Iwona Kołodziejek - absolwentka Wydziału Polonistyki UJ, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki literatury i języka polskiego, nauczycielka języka polskiego, trenerka edukacyjna, wykładowczyni, tutorka i superwizorka w Szkole Edukacji PAFW i UW. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu edukacji włączającej, różnicowania procesu kształcenia, pracy z uczniami z tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz zarządzania klasą.
  • Agata Patalas - absolwentka Wydziału Polonistyki UAM, nauczycielka języka polskiego, trenerka edukacyjna, wykładowczyni dydaktyki literatury w Szkole Edukacji PAFW i UW. Twórczyni Liceum im. Zuzanny Ginczanki, szkoły, w której uczy i którą prowadzi. Autorka publikacji literaturoznawczych i z dydaktyki literatury. Wprowadza w szkole mniejszościowe perspektywy i punkty widzenia, starając się wspierać i wzmacniać takie właśnie głosy uczniów i uczennic, a także każdy autentyczny sposób myślenia i wyrażania siebie. Zwolenniczka koleżeńskiej superwizji nauczycielskiej w szkole oraz wzajemnych z innymi nauczycielami obserwacji pracy uczniów na lekcjach.
Prośby organizacyjne:
  • Ze względu na charakter miejsca, prosimy o zdjęcie butów i kurtek w holu. Warto więc przynieść ze sobą własne kapcie. (Dla osób, które zapomną oferujemy gościnne kapcie.)
  • Proponujemy przyjść w wygodnym ubraniu typu dres, aby móc swobodnie uczestniczyć w zajęciach, ale nie jest to obowiązkowe. (Można na miejscu przebrać się).
  • Na miejscu podajemy herbatę, wodę, owoce, bakalie. Prosimy nie wnosić na teren Ośrodka alkohol oraz oraz produktów mięsnych.

Działamy zgodnie z RODO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz