sobota, 27 kwietnia 2024

sobota 27 VII 2024 * ceremonia przyjęcia na ucznia * przyjęcia buddysjkich wskazań * wręczenia rakusu z Rosi Sunyą Kjolhede

CEREMONIE PODCZAS LIPCOWEJ WIZYTY ROSI SUNYI w 2024 roku

Drodzy członkowie i sympatycy!

W sobotę 27 lipca 2024 o godz. 10:30 rozpoczną się 3 ważne buddyjskie ceremonie, które przeprowadzi Rosi Sunya Kjolhede:

Ceremonia przyjęcia na uczniów i uczennice
Ceremonia przyjęcia buddyjskich wskazań (dziukaj)
Ceremonia wręczenia rakusu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Terminy zgłoszeń: Prosimy o przesłanie formularza Google 

https://forms.gle/8KwM29wnrBhK8GTH8 :

 • osoby chętne do udziału w ceremonii wręczenia rakusu - najpóźniej do niedzieli 19 maja 2024 
 • osoby chętne do udziału w pozostałych ceremoniach - najpóźniej do 4 lipca 2024 (czw), ale im wcześniej, tym lepiej :)

Przed wypełnieniem formularza prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi tych ceremonii i przebiegu wydarzenia.


❗sobota 27 lipca 2024 – harmonogram

📌  27 VII sobota 10:00 - 14:00 ceremonie buddyjskie 
👉 9:50 otwarte drzwi - rejestracja
- niezależnie od tego, w jakich ceremoniach planujesz uczestniczyć, lub tylko w zazen, prosimy o przybycie do godz. 10:00.  
- w okresie 10:20 - 13:00 drzwi do ośrodka będą zamknięte.

👉 10:20 - 12:50 blok zazen w górnym zendo dla osób, które nie biorą udziału w danej ceremonii
10:20 zazen 30'  / 10:50 kinhin, lub idziesz na ceremonię Jukai do części letniej
11:00 zazen 50' ze zmianą pozycji po 25' minutach / 11:50 kinhin 10'
12:00 zazen 50' ze zmianą pozycji po 25' minutach 12:50 Cztery Ślubowania  

👉 10:30 - 13:30 trzy ceremonie w letnim zendo
🪷10:30: Ceremonia przyjęcia na uczniów i uczennice
🪷 ok. 11:00: Ceremonia przyjęcia buddyjskich wskazań bodhisatwy (dziukaj / jukai)
🪷 ok. 12:00:  Ceremonia wręczenia rakusu (lista zamknięta)

👉 13:00 wspólny wegański posiłek i część nieformalna, towarzyska (w ogrodzie lub części letniej)

zapisy przez formularz Google: https://forms.gle/8KwM29wnrBhK8GTH8 

OPIS CEREMONII:


🪷10:30  Ceremonia przyjęcia na uczniów i uczennice

O oficjalne przyjęcie na ucznia lub uczennicę mistrzyni zen (rosi) Sunyi Kjolhede może ubiegać się osoba, która:

  • chce w ten sposób pogłębić więź z Rosi Sunyą,
  • nie jest jeszcze jej uczniem/uczennicą,
  • jest już formalnym członkiem ZBZ „Bodhidharma” lub zadeklaruje, że zostanie nim od VI-VII 2024 i najpóźniej do 9 czerwca 2024 prześle mailem wypełniony kwestionariusz członkowski,
  • uczestniczyła choć raz w stacjonarnym sesin z Rosi lub zadeklaruje, że weźmie udział w sesin w lipcu 2024,
  • zgłosi swój udział w ceremonii przez ww. formularz Google najpóźniej do 30 czerwca 2024.

Ostatecznej kwalifikacji do udziału w tej ceremonii dokona Rosi Sunya.

🪷 ok. 11:00 Ceremonia przyjęcia buddyjskich wskazań bodhisatwy (dziukaj)

  • Przyjęcie wskazań buddyjskich tradycyjnie uważa się za akt wkroczenia na ścieżkę buddyjską, dlatego należy taką decyzję starannie przemyśleć.
  • W ceremonii dziukaj można uczestniczyć wielokrotnie, umacniając postanowienie i pogłębiając dążenie, żeby żyć w coraz większej harmonii ze swoją naturą buddy, w sposób mądrzejszy i bardziej współczujący.
  • W dziukaj można uczestniczyć niezależnie od pozostałych dwóch ceremonii, nawet nie będąc członkiem ZBZ „Bodhidharma”.
  • Zgłoszenie do udziału w dziukaj należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca 2024

🪷 ok. 12:00 Ceremonia wręczenia rakusu

O udział w tej ceremonii mogą ubiegać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • są formalnymi uczniami/uczennicami Rosi Sunyi (nawet jeśli dopiero od godziny),
  • przyjęły buddyjskie wskazania bodhisatwy (dziukaj),
  • są formalnymi członkami Związku przynajmniej od roku albo już od dłuższego czasu praktykują w naszej linii nauczania,
  • nie mają jeszcze rakusu i imienia buddyjskiego, a chcieliby takowe otrzymać,
  • deklarują uszycie rakusu własnoręcznie lub z czyjąś pomocą (możemy podać kontakt do krawcowej) - instrukcje szycia są dostępne w Ośrodku (30 zł),
  • przyślą wypełniony formularz do 19 maja 2024.

Ostatecznej kwalifikacji do udziału w tej ceremonii dokona Rosi Sunya. Lista zamknięta.

Ważne informacje:

 • Ceremonia przyjęcia na ucznia lub uczennicę przeznaczona jest dla osób, które jeszcze nie są uczniami/uczennicami Rosi Sunyi.
 • Na ceremonię wręczenia rakusu mogą zgłaszać się także osoby, które tego samego dnia zostają formalnymi uczniami/uczennicami i przyjmują dziukaj, oczywiście jeśli są już członkami ZBZ i prześlą formularz zgłoszeniowy do 19 maja.
 • Uczestnicy ceremonii wręczenia rakusu proszeni są o udział również w ceremonii dziukaj od godz. 11:00, nawet jeśli już kiedyś w takiej ceremonii uczestniczyli.
 • W ceremonii wręczenia rakusu biorą udział, poza osobami asystującymi, tylko ci, którzy się na nią zgłosili i będą mieli uszyte swoje rakusu.
 • Osoby obecne na terenie Ośrodka, lecz niebiorące akurat udziału w którejś z odbywających się ceremonii, proszone są o to, aby w tym czasie zachowywały się bardzo cicho, nie rozmawiały z innymi i kontynuowały zazen w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Po ceremoniach, ok. 13:00, podany zostanie obiad (30 zł) + można przynieść coś wegańskiego na wspólny stół.


Koszty udziału:

Koszt udziału w programie sobotnim wraz posiłkiem to 70 zł + darowizna dla Rosi.

👉 Do tego ewentualnie 30 zł za wydruk instrukcji szycia rakusu oraz koszt noclegu i wyżywienia (jeśli będziesz korzystać).

Darowizna dla Rosi:

 • Za udział w tego typu ceremoniach zgodnie ze zwyczajem składa się dodatkową darowiznę dla prowadzącego je nauczyciela. Każda kwota jest przyjmowana z wdzięcznością (20, 50, 100, 200 zł itd. - każdy sam decyduje, jakie ma możliwości i ile pragnie przekazać). Darowizna jest przekazywana w sposób anonimowy.
 • Osoby uczestniczące w ceremonii przyjęcia na ucznia/uczennicę proszone są o wcześniejsze przygotowanie tej darowizny w kopercie, która w pewnym momencie ceremonii jest wręczana Rosi Sunyi.
 • Osoby uczestniczące w ceremonii dziukaj i/lub wręczenia rakusu, ale nie w ceremonii przyjęcia na ucznia/uczennicę, proszone są o wrzucenie darowizny do pudełka na ten cel, które zostanie wystawione przy zendo. Darowiznę za dziukaj (z odpowiednią adnotacją) można też przelać na konto Związku - zostanie ona przekazana Rosi pod koniec jej wizyty, przy rozliczeniach za bilet lotniczy.
 • Osoby pragnące zostać członkami Związku mogą zapoznać się z wiadomościami na ten temat na stronie: http://www.buddyzmzen.pl/p/wspolnota.html, a następnie wypełnić kwestionariusz członkowski i przesłać go na adres buddyzmzen@gmail.com.

Więcej o dziukaj i rakusu:

Przeprowadzane w naszej sandze dziukaj (pisownia ang.: jukai), czyli ceremonia przyjęcia wskazań bodhisatwy, wywodzi się z tradycji japońskiej szkoły zen soto, zapoczątkowanej przez Mistrza Eihei Dogena. Tradycyjna ceremonia jest wieloetapowa i trwa szereg dni. Orientacyjny opis przebiegu dziukaj w szkole zen soto można znaleźć np. tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jukai.

W poszczególnych liniach przekazu zen na Zachodzie ceremonia ta jest na ogół w różnym stopniu upraszczana, ale zwykle jej ważnymi elementami są:

- otrzymanie rakusu w przypadku osób świeckich lub szaty kesa w przypadku kapłanów,

- nadanie buddyjskiego imienia przez nauczyciela.

W naszej polskiej sandze ceremonia ta przez szereg lat sprowadzała się tylko do przyjęcia wskazań w obecności nauczyciela, bez wręczania rakusu. Od 2015 roku z inspiracji Rosi Sunyi dołączono tradycyjny element wręczania rakusu z buddyjskim imieniem. Do tej pory takie ceremonie odbyły się w latach 2015 i 2017.

Rakusu (nazwa japońska) to rodzaj fartuszka symbolizującego tradycyjną buddyjską szatę mnisią (kesę). Kolory rakusu bywają różne, a w naszej szkole przyjęło się wykonywanie ich z ciemnobrązowego materiału. Po uszyciu wpisywane jest na rewersie imię buddyjskie nadawane osobie otrzymującej rakusu, imię Dharmy nauczyciela udzielającego dziukaj oraz tzw. wiersz kesy.

Tradycyjnie własnoręczne szycie swojego rakusu było formą praktyki. W naszej sandze nie ma takiego obowiązku. Niektórzy to robią, natomiast można też poprosić o to kogoś, kto (zawodowo) zajmuje się szyciem. Z myślą o osobach, które zdecydują się na otrzymanie rakusu, utworzymy grupę na WhatsApp, gdzie będzie można wspierać się w tym zakresie.


Dziesięć buddyjskich wskazań bodhisatwy

1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.

2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych.

3. Postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.

4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.

5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania środków mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.

6. Postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.

7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.

8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.

9. Postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości.

10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

 • Wskazania nie są przykazaniami, lecz wskazówkami etycznymi i moralnymi, jednocześnie wyrażającymi naturalne funkcjonowanie w pełni oświeconej osoby.
 • Mimo iż uważa się, że tylko ktoś w pełni przebudzony jest w stanie w każdej chwili przestrzegać wskazań, to za każdym razem, gdy je przyjmujemy, umacniamy szczere postanowienie, żeby żyć w coraz większej harmonii ze swoją naturą buddy, w sposób mądrzejszy i bardziej współczujący. Jest to niezbędny fundament umożliwiający pogłębianie swojej praktyki Dharmy.
 • Przyjęcie dziukaj uważane jest za oficjalne „wejście do rodziny Buddy”, dlatego decyzja taka powinna zostać starannie przemyślana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz