poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Czterodniowe zazen grupowe w maju 2014


Serdecznie zapraszamy na 4 dniowe zazen grupowe podczas weekendu majowego, zakończone Ceremonią ku pamięci Rosiego Philipa Kapleau.
Podczas odosobnienia będziemy słuchać z mp3 mowy Rosiego Kapleau oraz Rosi Sunyi Kjolhede.
Będzie też możliwość korzystania z on-line dokusan (rozmowa na temat praktyki) z Rosi Sunyą.

Termin
od środy 30 IV godz.: 18:00 do niedzieli 4 V godz. 14:00.

Miejsce
Związek Buddystów Zen "Bodhidharma"
Warszawa - Falenica
ul. Filmowa 32

Formularze zgłoszeniowe 
przyjmujemy do 23 kwietnia (środa) na adres buddyzmzen@gmail.com.


Opłata za zazen grupowe dla osób pomagających przed i/lub po zazen:
członek ZBZ aktywny: 40 zł/dzień ; 160 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 50 zł/dzień ; 200 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 60 zł/dzień ; 240 zł/ całość*

Opłata za zazen grupowe bez udziału w przygotowaniach:
członek ZBZ aktywny: 50 zł/dzień ; 200 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 60 zł/dzień ; 240 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 70 zł/dzień ; 280 zł/ całość*


* Częścią udziału w zazen grupowym jest pomoc w przygotowaniach przed lub po odosobnieniu. 
Za każdy dzień udziału w sesin oczekiwana jest pomoc w wymiarze 1 godziny, czyli jeśli ktoś bierze udział w całości to 4 godziny, jeśli tylko 1 dzień lub mniej, to 1 godzina.
Osoby, które nie mogą brać udziału w przygotowaniach przed lub po doliczona zostanie kwota 10 zł za każdy dzień udziału w zazen, czyli +40 zł za całość, +10 zł za dzień...


Zazen grupowe to odosobnienie zen, nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez osoby upoważnione przez Rosi Sunyę Kjolhede (tzw. monitorów), podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

-  dziesięć godzin formalnego zazen dziennie

-  wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)

-  wspólne śpiewy

-  słuchanie mów Dharmy (teisia) Sensei z mp3

-  możliwość skorzystania z rozmowy przez Skypa z Rosi Sunya (dokusan)

-  wspólne wegetariańskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)

-  wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)

-  okresy odpoczynku i nieformalnego zazen

oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.

Udział w pełnym 2-dniowym zazen grupowym jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w sesin z nauczycielką.

Podczas zazen grupowego:
-  jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)

-  utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)

-  w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)

-  ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty

-  oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Zazen grupowe jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
-  wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już u nas w krótszych formach praktyki zen)

-  akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania

-  nie mają przeciwwskazań zdrowotnych

-  rozważają uczestnictwo w sesin z Sensei Sunyą

-  chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen

Zgłoszenia i kwalifikacja:
-  wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń

-  w wypadku zgłaszania się na część zazen prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia

-  w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w zazen skontaktujemy się z tobą w ciągu 2 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na zazen na deklarowany okres

-  skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y

-  osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 5 zł za każdy dzień opóźnienia

 Osoby pierwszy raz zgłaszające się na zazen grupowe:
-  mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku zazen grupowego, włącznie z zebraniem organizacyjnym

-  powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)

-  mogą zapisać się na część lub całość zazen, a także w trakcie zazen w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)

-  mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi

Opłaty:

Opłata za zazen grupowe dla osób pomagających przed i/lub po zazen:
członek ZBZ aktywny: 40 zł/dzień ; 160 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 50 zł/dzień ; 200 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 60 zł/dzień ; 240 zł/ całość*

Opłata za zazen grupowe bez udziału w przygotowaniach:
członek ZBZ aktywny: 50 zł/dzień ; 200 zł/ całość * 
członek ZBZ wspierający: 60 zł/dzień ; 240 zł/ całość* 
niezrzeszeni: 70 zł/dzień ; 280 zł/ całość*

* Częścią udziału w zazen grupowym jest pomoc w przygotowaniach przed lub po odosobnieniu. 
Za każdy dzień udziału w sesin oczekiwana jest pomoc w wymiarze 1 godziny, czyli jeśli ktoś bierze udział w całości to 4 godziny, jeśli tylko 1 dzień lub mniej, to 1 godzina.
Osoby, które nie mogą brać udziału w przygotowaniach przed lub po doliczona zostanie kwota 10 zł za każdy dzień udziału w zazen, czyli +40 zł za całość, +10 zł za dzień...

-  zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 2 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.

 - naliczamy całe dnie, czyli jeśli ktoś jest tylko pół dnia to i tak opłata naliczona jest jak za jeden dzień
-  opłatę można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym

-  osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)

-  w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

-  w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)

Udział w pracy na rzecz zazen grupowego:

-  praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie

-  odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób

I tak:

-  na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace

-  każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1-2 godz. za każdy dzień uczestnictwa

-  jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po zazen, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 10 zł za każdy dzień uczestnictwa

-  prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym

Zabierz ze sobą na odosobnienie:

-  brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)

-  ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)

-  śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.

Harmonogram 4 dniowego zazen grupowego:

Środa 30 IV
przygotowanie zazen grupowe - zapraszamy uczestników do pomocy!

do 18:00 zjazd uczestników
18:45 zebranie
19:30 początek zazen
21:00 Cztery Ślubowania/ jadza

Czwartek - Sobota:
5:00 ............... pobudka
5:15 ............... gimnastyka w zendo
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
8:35 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
9:35 ............... zazen, teisio, zazen
12:30...............obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen
14:30...............zazen - dokusan z Rosi przez Skypa
16:30...............śpiewy
16:55...............gimnastyka
17:40...............zazen
18:05...............kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen
19:00...............zazen
21:15...............Cztery Ślubowania
21:45...............wystawiany jest posiłek na jadza

Niedziela
5:00 ............... pobudka
5:15 ............... gimnastyka w zendo lub na zewnątrz
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
8:35 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
9:30 ............... zazen, teisio, zazen
12:30...............Ceremonia ku pamięci Rosiego Philipa Kapleau
13:00 ..............obiad

Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:

Czemu służą te zasady?
 • Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
 • Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 
 • Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 
 • Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.

1. Zgłębianie ciszy:
 • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
 • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
 • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
 • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
 •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
 • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą. 
 • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
 • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą wysłać SMS na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.

2. Ubiór
 • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
 • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
 • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
 • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
 •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

3. Troska o Ziemię
 • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
 • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
 • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.

4. Utrzymanie porządku w pokojach
 • Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
 • Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.

5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę
 • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
 • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
 • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
 • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
 • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.

6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia
 • Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 

7. Wychodzenie poza teren ośrodka
 • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
 • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
 • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Sensei.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz