czwartek, 22 listopada 2018

Czterodniowe zazen rohatsu 12 - 16 XII 2018


Zapraszamy na specjalne czterodniowe zazen grupowe - rohatsu, odosobnienie zen organizowane na cześć Oświecenia Buddy. Jest ono intensywnym okresem formalnej praktyki zen, połączony ze wspólną pracą, posiłkami oraz gimnastyką. Odosobnienie zakończmy Ceremonią Oświecenia Buddy. Będzie możliwość korzystania z on-line dokusan z Rosi Sunyą Kjolhede.

Termin: 12 - 16 grudnia 2018
od środy godz. 18:00 do niedzieli godz. 13:30.

Termin zgłoszeńdo czwartku 86 grudnia 2018 prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy mailem na buddyzmzen@gmail.com (na prośbę przyślemy mailowo).


On-line dokusan z Rosi Sunyą 
Będzie możliwość korzystania z on-line dokusan z Rosi Sunyą.
Uczestnictwo w zazen daje możliwość zgłoszenia się na sesin z Rosi Sunyą.


OPŁATY
Opłata za zazen grupowe dla osób pomagających przed i/lub po zazen:
członek ZBZ aktywny: 50 zł/dzień ; 200 zł/ całość *
członek ZBZ wspierający: 60 zł/dzień ; 240 zł/ całość*
niezrzeszeni: 75 zł/dzień ; 300 zł/ całość*

Opłata za zazen grupowe bez udziału w przygotowaniach:
członek ZBZ aktywny:  70 zł/dzień ; 280 zł/ całość *
członek ZBZ wspierający: 80 zł/dzień ;  320 zł/ całość*
niezrzeszeni:  95 zł/dzień ;  380 zł/ całość*

Udział w ostatnim niedzielnym bloku  + obiad: 
9:45 zazen z teisio 12:00 Ceremonia 13:00 obiad
Osoby nie biorące udziału w zazen mogą wziąć udział, prosimy o zgłoszenie mailowe, bez formularza.

Koszt:
25 zł: niezrzeszeni , czł. nominalny
20 zł: czł. wspierający
15 zł: czł. aktywny

Więcej informacji: 

Zazen grupowe w Ogólnopolskim Ośrodku Zen W Warszawie - Falenicy to kilkudniowe odosobnienie zen nawiązujące do wiekowych tradycji buddyjskich i prowadzone przez osoby upoważnione przez Rosi Sunyę Kjolhede (tzw. monitorów), podczas którego odbywa się intensywna praktyka, obejmująca:

 • dziesięć godzin formalnego zazen dziennie
 • wspólną pracę (m.in. w kuchni, w ogrodzie i wokół domu, szycie poduszek)
 • wspólne śpiewy
 • słuchanie mów Dharmy (teisia) Rosi z mp3
 • możliwość skorzystania z rozmowy z Rosi (dokusan) przez Skype’a i/lub osobiście z monitorem (daisan)
 • wspólne wegeńskie posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
 • wspólną gimnastykę (poranną i popołudniową)
 • okresy odpoczynku i nieformalnego zazen
 • oraz udział w przygotowaniach i/lub w sprzątaniu po odosobnieniu.

Rozkład dnia:
Zazen rozpoczyna się w środę wieczorem.
Uczestników prosi się o przyjazd najpóźniej na godzinę 18:00, a osoby które są pierwszy raz na 17:00.
(Osoby, które deklarują pomoc przed rozpoczęciem zazen mogą przyjść od 11:00 do 16:00, aby pomóc).
Po zebraniu organizacyjnym zaczynamy pierwszy blok zazen. Ostatniego dnia kończymy koło 13:00 wspólnym obiadem.

Harmonogram 4 dniowego zazen grupowego:

Środa
przygotowanie zazen grupowe - zapraszamy uczestników do pomocy!

do 18:00 zjazd uczestników
18:45 zebranie
19:30 początek zazen
21:00 Cztery Ślubowania/ jadza

czwartek, piątek, sobota:
5:00 ............... pobudka
5:15 ............... gimnastyka w zendo 
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
9:05 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
10:05 ............... zazen, teisio, zazen
12:30...............obiad; okres odpoczynku, nieformalne zazen
14:30...............zazen, / piątek i w sobotę on - line dokusan z Rosi Sunyą/
16:30...............śpiewy
16:55...............gimnastyka
17:40...............zazen
18:05...............kolacja; okres odpoczynku, nieformalne zazen
19:00...............zazen (ew. daisan z starszym monitorem)
21:15...............Cztery Ślubowania
21:45...............wystawiany jest posiłek na jadza


Niedziela
5:00 ............... pobudka
5:15 ............... gimnastyka w zendo lub na zewnątrz
5:30 ............... wiersz kesy i zazen
6:00 ............... śpiewy
6:30 ............... zazen
7:00 ............... śniadanie
7:35 ............... praca
8:45 ............... klapki kończące pracę; odpoczynek, nieformalne zazen
9:45 ............... zazen, teisio, zazen
12:30...............Ceremonia
13:30 obiad

Jeśli nigdy nie byłeś/łaś w naszym ośrodku, polecamy przyjechać dzień wcześniej we wtorek, aby wziąć udział o 18:00 wprowadzenie do zazen. Taki zamiar prosimy zaznaczyć przy zgłoszeniu.

Udział minimum 2 dni w zazen grupowym jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w sesin z nauczycielką Rosi Sunyą.

Podczas zazen grupowego:
 • jest ustalony plan dnia, podział funkcji i prac (w tym celu odbywa się tuż przed rozpoczęciem spotkanie organizacyjne)
 • utrzymywana jest cisza i atmosfera uważności (nie rozmawiamy, poruszamy się cicho, nie czytamy książek, wyłączamy telefony komórkowe i komputery, zegarki, budziki itd.)
 • w trakcie rund zazen na życzenie używane jest kiosaku (specjalny kij, używany przez monitora do uderzania w barki w celu pobudzenia punktów meridianowych)
 • ubieramy się w wygodny ciemny strój, bez napisów, nie nosimy biżuterii, nie używamy mocno pachnących kosmetyków, a na okresy formalnego zazen zakładamy szaty
 • oszczędnie korzystamy z wody, światła, segregujemy odpady

Zazen grupowe jest przeznaczone i dostępne dla osób, które:
 • wiedzą, jak praktykować zazen w naszej tradycji (uczestniczyli już u nas w krótszych formach praktyki zen)
 • akceptują przebieg i zasady zazen grupowego i są zdolni do ich przestrzegania
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
 • rozważają uczestnictwo w sesin z Rosi Sunyą
 • chcą pogłębiać i podtrzymywać swoją praktykę zen
 • UWAGA Osoby, które pierwszy raz uczestniczą zazen grupowym lub wracają po wieloletniej przerwie, powinni wziąć udział w zazen grupowym od samego początku i uczestniczyć w zebraniach wprowadzających, czyli proszeni są o przyjazd najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozpoczęcia zazen grupowego

Zgłoszenia i kwalifikacja:
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem, pocztą lub osobiście nie później niż w podanym terminie zgłoszeń
 • w wypadku zgłaszania się na część zazen prosimy o podanie dni i dokładnych godzin swojego wejścia i wyjścia
 • w wypadku wątpliwości dotyczących jakiegoś aspektu twojego udziału w zazen skontaktujemy się z tobą w ciągu 2 dni od terminu zgłoszeń; brak takiego kontaktu oznacza przyjęcie cię na zazen na deklarowany okres
 • skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zgłoszenie do nas dotarło lub czy zostałaś/eś zakwalifikowana/y
 • osoby zgłaszające się po terminie mogą być nieprzyjęte lub zostanie im doliczona kwota 5 zł za każdy dzień opóźnienia

Osoby pierwszy raz zgłaszające się na zazen grupowe:
 • mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że zadeklarują udział od początku zazen grupowego, włącznie z zebraniem organizacyjnym, przyjazd najpóźniej do godz. 17:00 w dniu rozpoczęcia zazen grupowego
 • powinny zapoznać się z zasadami i przebiegiem odosobnienia (takie informacje wysyłane są mailowo oraz udzielane ustnie tuż przed rozpoczęciem)
 • mogą zapisać się na część lub całość zazen, a także w trakcie zazen w porozumieniu z monitorami przedłużyć (jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym) lub skrócić swój pobyt (wtedy zwracamy opłatę za niewykorzystane dni)
 • mogą wyjaśniać wszelkie swoje wątpliwości z organizatorami przed zazen, a w jego trakcie z monitorami i/lub innymi osobami funkcyjnymi
OPŁATY ZA ZAZEN GRUPOWE:
   - zachęca się do dokonywania opcjonalnej, dodatkowej wpłaty 2 zł/dzień na tzw. „fundusz zapomogowy” dla uczestników gorzej sytuowanych materialnie.

 • opłatę można uiścić przelewem lub gotówką przed lub tuż po zazen grupowym
 • osoby mające problemy finansowe mogą zwrócić się do organizatorów z prośbą o rozłożenie opłaty na raty i/lub
 • o częściowe odpracowanie opłat i/lub o obniżenie wysokości opłat (czyli wykorzystanie tzw. „funduszu zapomogowego”)
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału po terminie zgłoszeń pobierana jest kwota 50% opłaty za niewykorzystane dni (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
 • w razie rezygnacji lub skrócenia udziału w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania odosobnienia pobierana jest pełna opłata, czyli obejmująca deklarowany w zgłoszeniu okres (nie dotyczy to osób, które są pierwszy raz na zazen)
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY / ZAPOMOGOWY

 • Zebrane pieniądze w ramach tego funduszu pozwalają zawsze na przyznawanie większych zniżek dla kilku potrzebujących osób. Z reguły przy okazji zazen grupowych i sesin część z Was wpłaca dodatkowo kilka/kilkanaście złotych na ten fundusz, czasem zdarzają się większe gesty wsparcia, za co w imieniu wszystkich osób, które do tej pory skorzystały z ulg, bardzo dziękujemy. Jak to się mówi „Grosz do grosza i będzie z niego kokosza”.
 • Można zostać „sponsorem” udziału czyjegoś zazen grupowego. Taki „sponsor” może zaoferować w części lub w całości zasponsorować czyjś udział w zazen grupowym (jednorazowo bądź regularnie).

👉Jeśli więc chcesz być indywidualnym sponsorem, proszę napisz swoją ofertę. Osoby, które  potrzebują wsparcia zachęcamy do kierowania odpowiedniej prośby do Zarządu na buddyzmzen@gmail.com. Jeśli  komuś łatwiej jest o tym najpierw porozmawiać,  jesteśmy otwarci. Wpłacając na fundusz solidarnościowy nie zapomnij odpowiednio opisać przelewu. GASIO!


Udział w pracy na rzecz zazen grupowego:
 • praca (podczas odosobnienia zwana „samu”) jest integralną częścią naszej praktyki, pozwalającą przenosić formalną praktykę w życie
 • odbycie takiego grupowego odosobnienia staje się możliwe dzięki wspólnym przygotowaniom i pracy, a każda pomoc zmniejsza obciążenie poszczególnych osób
I tak:
 • na czas odosobnienia każdemu uczestnikowi zostają przydzielone do wykonania proste prace
 • każdy uczestnik proszony jest o pomoc w przygotowaniach przed i/lub sprzątaniu po zazen w zakresie min. 1 godz. za każdy dzień uczestnictwa
 • jeśli jest to niemożliwe tuż przed lub po zazen, można odpracować te godziny na rzecz ośrodka kiedy indziej lub zapłacić ekwiwalent 20 zł za każdy dzień uczestnictwa
 • prosimy o zadeklarowanie czasu i formy pomocy w formularzu zgłoszeniowym
 • osoby, które przyjeździają z daleka i nie mają możliwości wygospodarować czas na dodatkową pomoc, a dodatkowy ekwiwalent stanowi znaczące obciążenie, niech skontaktują się z nami w tej sprawie. Gasio!
Zabierz ze sobą na odosobnienie:
 • brązową szatę (jeśli nie masz własnej, pewna ilość wolnych szat znajduje się w Ośrodku)
 • ciemne, jednobarwne ubranie pod szatę i na okres pracy oraz strój do gimnastyki (dres lub luźne długie spodnie, koszulkę z krótkim rękawem lub bluzę, ciemne skarpetki)
 • śpiwór, obuwie domowe, latarkę, ręcznik i przybory toaletowe.
 • ciemny, wygodny strój do medytacji i gimnastyki.

Zwyczaje i zasady zachowania się podczas sesin/ zazen grupowego:


Czemu służą te zasady?
 • Cały przebieg wielodniowego odosobnienia zen jest tak zorganizowany (rozkład dnia, podział funkcji i ustalone zasady) aby stworzyć jak najlepsze warunki do ciągłej zaangażowanej praktyki. 
 • Jest to okres wewnętrznego odosobnienia i skupionego, szczerego wysiłku. Im szybciej uda nam się uspokoić wzburzone fale nawykowej, rozróżniającej świadomości, tym głębiej i łatwiej zaangażujemy się w praktykę, i tak samo działa to w drugą stronę. 
 • Poniższe zasady mówią o tym, jak kultywować ducha sesin/ zazen. Mogą one wydawać się zbyt surowe lub drobiazgowe dla osób, lecz każdy kto był już na sesin, doświadczył jak one są pomocne i ułatwiają skupienia i wyciszenia umysłu. 
 • Ważne jest więc, aby wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby swym zachowaniem przestrzegali poniższe zasady i wsparli swoją oraz praktykę całej grupy.
1. Zgłębianie ciszy:
 • Podczas sesin nie mówimy i nie szepczemy, wyjątek może stanowić okres pracy, jeśli taka konieczność. Jeżeli potrzebujesz szybko się z kimś skomunikować, proszę wyjdź z zasięgu wzroku i słuchu innych. 
 • Na ogół komunikujemy się za pomocą karteczek, lecz proszę nie używać tego do komunikacji osobistej z innymi uczestnikami, lecz tylko do wskazówek związanych z pracą. Komunikaty, prośby osobiste prosimy kierować do albo za pośrednictwem monitorów. Pamiętaj, że podczas sesin ludzie bywają wyjątkowo wrażliwi, i nawet względnie nieszkodliwa komunikacja może spowodować różne reakcje. Kartki do monitorów można zostawiać na macie pod poduszką, tak, żeby kawałek papieru wystawał. Nie zapomnij się podpisać. 
 • Zachowywanie ciszy dotyczy także chodzenia, otwierania drzwi, używanie przedmiotów. W zendo nie powinniśmy za głośno oddychać, wzdychać, ziewać, smarkać itd. (Kichnięcie albo kaszel mogą być nieuniknione. Zakryj wtedy usta ręką.) 
 • W celu utrzymania dobrej koncentracji nie rozglądamy się niepotrzebnie, nie przyglądamy się innym, wzrok trzymamy spuszczony (ale nie głowę).
 •  Podczas sesin nie używamy suszarki do włosów i budziki. Tylko timer i monitorzy mogą używać budzika. Zegarki nie powinny być wnoszone do zendo, ale jeżeli wychodzisz na zewnątrz (proszę nie wychodzić poza teren ośrodka), zabierz ze sobą zegarek, żeby wrócić na czas. 
 • Podczas sesin nie jest dozwolone używać własnego sprzętu do nagrywania.Wszystkie teisia są nagrywane przez organizatorów, które można je potem przegrać za niewielką opłatą (więcej informacji >>>). 
 • Komórki wyłączone! Nikt nie powinien używać komórki bez zgody monitorów, wszystkie komórki powinny być wyłączone. Można je oddać do przechowania do monitorów. Najlepiej podpisane włożyć do pudła, które będzie trzymane w pokoju monitorów do końca w sesin (albo do chwili, kiedy ta osoba wychodzi z sesin). 
 • Jeśli bardzo potrzebujesz skomunikować się podczas sesin z osobami z zewnątrz, skorzystaj z pomocy monitorów, możesz zadzwonić od nich z pokoju. Osoby z zewnątrz mogą nagrać wiadomość na podany numer lub przesłać maila. Są one sprawdzane przynajmniej raz dziennie.

2. Ubiór
 • Nie używaj proszę widocznej biżuterii, albo skarpetki, spodnie albo koszulki jaskrawych kolorów oraz ubrań z napisami.
 • Unikaj również używania silnie pachnących perfumów, olejków czy balsamów. 
 • Podczas bloków zazen zakładamy szaty, jeśli nie masz swojej - na czas sesin możesz skorzystać z szat ośrodkowych. 
 • Na czas okresu pracy oraz popołudniowej gimnastyki przebieramy się w wygodny ciemny strój.
 •  Podczas okresów między blokami można nie być w szacie.  

3. Troska o Ziemię
 • Woda i energia są drogocenne i dbamy o to aby były używane z szacunkiem i oszczędnie. Oszczędzaj wodą podczas pryszniców – zamykaj wodę, kiedy się mydlisz, i nie przedłużaj pryszniców. 
 • Kiedy jako ostatni wychodzisz z pokoju, gaś światło. 
 • Na terenie ośrodka odpady są segregowane do wyznaczonych pojemników.

4. Utrzymanie porządku w pokojach
 • Żeby utrzymywać spokojną, skupioną atmosferę, utrzymuj proszę łóżka i pokoje w porządku.
 • Kiedy nikogo nie ma w pokoju, prosimy o zamykanie okien i drzwi za sobą.

5. Korzystanie z łazienek i dbanie o higienę
 • Łazienki są wyznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Z myślą o innych bądź w miarę szybki i sprawny, zwłaszcza rano zaraz po pobudce. 
 • Bierz prysznic tylko w wyznaczonym czasie. Po formalnym zakończeniu siedzenia wieczorem nikt nie powinien się kąpać w górnej łazience – mogłoby to przeszkadzać ludziom siedzącym w zendo albo wypoczywającym w swoich pokojach. 
 • Po prysznicu wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra.
 • Po skorzystaniu z toalety spuść sedes i wieko i wytrzyj podłogę, jeżeli jest mokra. 
 • Jeżeli skończysz papier, zanieś rolkę do kuchni do pojemnika na papier.

6. Poranne  i popołudniowe ćwiczenia
 • Te elementy są częścią sesin i są obowiązkowe. Jeżeli masz powody zdrowotne, żeby w nich nie uczestniczyć, proszę, uzgodnij to z monitorem. 
7. Wychodzenie poza teren ośrodka
 • Podczas okresu formalnego można przebywać na terenie ogródka.
 • Prosimy o nie wychodzenie poza teren ośrodka bez uzgodnienia to z monitorem.
 • Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sesin, niż jak to deklarowałeś/łaś to proszę poinformuj o tym najpierw monitorów i Rosi Sunyę.


Informacje na temat najbliższych terminów zazen grupowych znajdziesz
na stronie www.buddyzmzen.pl, pisząc lub dzwoniąc do Ośrodka!


Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz