wtorek, 12 grudnia 2023

List Rosi Sunyi Kjolhede oraz Zarządu ZBZ na koniec 2023 roku + ogłoszenie zbiórki "Bezpieczna zima 2024"

Poniżej publikujemy list od Rosi Sunyi Kjolhede do polskiej sanghi oraz skróconą wersję listu  od Zarządu i Rady Starczych, który w pełnej wersji został drogą mailową wysłany wszystkim członkom i sympatykom. 

Miłej lektury!


List od Rosi Sunyi Kjolhede do polskiej sanghi:

„Droga Sangho,

      Tutaj, w górach zachodniej Karoliny Północnej, właśnie zakończyliśmy nasze tygodniowe sesin  rohatsu – a za kilka dni w Falenicy rozpocznie się kolejne sesin na cześć Oświecenia Buddy. Jak   cudownie! Już możemy poczuć rosnącą ciszę i spokój, gdy zbliżamy się do przesilenia zimowego. To niezwykle bogaty, głęboki i pełen mocy czas, w którym spotykamy się, aby wzmacniać Drogę  Buddy, podczas gdy wielu innych ludzi robi to samo na całym świecie.

      I jak wspaniale jest mieć w Polsce takie miejsce do praktyki, z oddanymi członkami obsady i wspaniałą Sanghą – tak wieloma ludźmi chętnymi do wspólnej pracy, aby obrócić Koło Dharmy dla wszystkich istot. Kiedy patrzę wstecz, to dla mnie niesamowite i niezwykle satysfakcjonujące jest to, jak wiele wspólnej praktyki udało nam się zorganizować w zeszłym roku, stacjonarnie i online. Jakie to szczęście, że mamy dostęp do technologii, która umożliwia kontynuację naszej wspólnej pracy w ten sposób! Nigdy nie możemy uważać tych rzeczy za oczywiste – zwłaszcza teraz, w tak niepewnych czasach. W obliczu wojen, pandemii i zmian klimatycznych, kto wie, co nadejdzie?

       A jednak właśnie w takim czasie najbardziej potrzebne są Trzy Skarby Buddy, Dharmy i Sanghi. Mam głęboką nadzieję, że będziemy mogli wspólnie kontynuować tę pracę Dharmy przez wiele nadchodzących lat i że ludzie będą wnosili swój wkład w każdy możliwy sposób – finansowo, służąc pracą i podtrzymując ciągłą, szczerą praktykę. Razem możemy wspierać i wzmacniać nasz Ośrodek    Bodhidharmy, utrzymując je otwarty, kwitnący i  dostępny dla wszystkich, którzy chcą podążać Drogą Zen w kierunku życia w większej wolności, połączeniu i spełnieniu.

       Życzę głębokiej praktyki i spokojnego okresu świątecznego! Z miłością i gasio dla wszystkich, Rosi” wersja oryginalna, angielska na końcu postuList od Zarządu i Rady Starszych ZBZ (fragmenty):

PODZIĘKOWANIA
Wraz końcem roku 2023, roku Wodnego Królika, chcielibyśmy wyrazić wielkie podziękowanie za Wa-
sze nieustające zaangażowanie i regularne uczestnictwo we wspólnej praktyce zen (stacjonarnie i on-
line), pomoc w organizacji wszelkich wydarzeń, troskę o wspólnotę (sanghę), przyjaźń i wzajemne
wsparcie w tych niepewnych czasach. Wielka wdzięczność i uznanie za Wasze regularne wsparcie
finansowe i bardzo nieraz hojne darowizny! Bez tego wszystkiego nie moglibyśmy działać!

Fakt, że przez te ostatnie cztery zwariowane lata, licząc od 2020 roku, jako skromna wspólnota zen
ciągle dajemy radę podtrzymywać regularną praktykę z Rosi i działanie naszych ośrodków, uważamy
za wcale nie taki oczywisty. Mimo ciągle mocno odczuwalnych następstw pandemii, wojny w Ukra-
inie, sukcesywnego wzrostu cen energii i żywności oraz inflacji, jakiej nie było od 30 lat, nadal trwamy,
działamy i krok po kroku odbudowujemy nasze nadszarpnięte zasoby, rozwijając nasz potencjał. To
wszystko budzi dużo wdzięczności dla Was wszystkich i motywuje do dalszej pracy.

I wreszcie chcemy wyrazić wielkie podziękowania i wdzięczność dla naszej nauczycielki, mistrzyni zen
Rosi Sunyi Kjolhede, która niezłomnie od 1995 roku (czyli już prawie 30 lat!) zwykle dwa razy do roku
przylatuje z USA do Polski na 3-4 tygodni, aby wesprzeć swoim współczuciem i mądrością duchową
naszą polską sanghę, prowadzi sesiny i szereg innych form praktyki.

TRENING ZEN
Nasza szkoła zen już od 50 lat oferuje regularny trening zen, na który aktualnie składają się następujące formy praktyki:
  • wprowadzenie do praktyki dla nowych osób (stacjonarne i online)
  •  stacjonarna (transmitowana online) praktyka zen w dni powszednie,
  •  kilkugodzinne okresy praktyki (3 – 8 godzin) w wybrane weekendy, np. blok zazen ze słuchaniem mowy Dharmy i śpiewami, całodniowe zazenkai bez noclegu, obchodzenie ceremonii buddyjskich
  •  organizowane co najmniej raz w miesiącu kilkudniowe grupowe odosobnienia, stanowiące intensywne okresy praktyki zen, podczas których można skorzystać z dokusan (rozmowy indywidualnej na temat praktyki z Rosi Sunyą) i/lub daisan (rozmowy nt. praktyki z jednym ze starszych monitorów).
Oferujemy trzy rodzaje odosobnień:
  • stacjonarne siedmiodniowe sesin z Rosi (2 razy do roku podczas pobytu Rosi w Polsce),
  • comiesięczne stacjonarne dwu-czterodniowe zazen grupowe (z online dokusan z Rosi),
  • czterodniowe online sesin z Rosi (zwykle co drugi miesiąc).
Kilkudniowe zazen grupowe stanowią doskonałe uzupełnienie i pomost pomiędzy siedmiodniowymi sesinami podczas wizyt Rosi. Pozwalają wejść głębiej w praktykę i nie wypaść z rytmu. W miarę swoich możliwości warto więc jak najczęściej z nich korzystać – stacjonarnie lub choćby korzystając z transmisji online – gorąco do tego zachęcamy!

W 2024 roku odbędzie się kilka ważnych ceremonii. Będziemy mieli dwa razy Dziukaj (Przyjęcie Schronienia i Wskazań Buddyjskich, symbolizujące „wejście do rodziny Buddy”) 
  • w niedzielę 7 stycznia podczas Ceremonii Noworocznej, a drugi
  • w lipcu podczas wizyty Rosi. W Dziukaj można uczestniczyć dowolną ilość razy.

Podczas zimowego i letniego sesin odbędzie się dla chętnych Ceremonia Przyjęcia Nowych Uczniów i Uczennic. Na lato planujemy też Ceremonię Otrzymywania Rakusu, połączoną z ceremoniami Dziukaj i Przyjęcia Nowych Uczniów i Uczennic – jako oddzielny program. Więcej informacji niebawem.


ZBIÓRKA FINANSOWA "Bezpieczna zima 2024"
Wyzwaniem, z którym zmagamy się od 2020 roku, jest utrzymanie płynności finansowej, zwłaszcza w okresie zimowo-wiosennym, kiedy od grudnia do maja mamy zwykle okres największych opłat i wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Utrzymujący się kryzys energetyczny i inflacja wpłynęły na to, że bez dodatkowych darowizn od Was wpłacane składki członkowskie i opłaty zebrane z tytułu naszych programów nie wystarczyłyby do utrzymania w 2023 roku zrównoważonego budżetu.

Staramy się także pozyskiwać dodatkowe wpływy z wynajmowania Ośrodka innym grupom oraz przez wdrażanie kolejnych projektów. Naszym celem jest osiągnięcie samofinansowania się Ośrodka, tak jak to było przed pandemią, co jednak na razie z podanych wyżej powodów jest utrudnione, tym bardziej że od stycznia 2024 roku czeka nas kolejny wzrost cen prądu (kończy się stara umowa z korzystnymi taryfami) i prawdopodobnie również gazu. Ogłaszamy więc kolejną zbiórkę finansową pt. „Bezpieczna zima 2024”.

Stąd gorący apel do Was wszystkich o zaangażowanie się – w miarę w swoich możliwości – w zbiórkę „Bezpieczna zima 2024” i inne formy pomocy, które opisujemy poniżej na końcu postu.

Zdajemy sobie sprawę, że aktualna sytuacja gospodarcza wszystkim nam się daje we znaki, więc tym bardziej doceniamy każdą darowaną złotówkę. Im większe wsparcie, tym będzie łatwiej. Jeśli znajdzie się 50 osób, które mogłyby wesprzeć Związek/Ośrodek dodatkową kwotą 100 zł na miesiąc, osiągniemy cel. Przy 100 osobach wystarczyłoby 50 zł dodatkowej darowizny miesięcznie.

Wielkie GASIO i podziękowanie dla tych, którzy już wspierają i dla tych, co zamierzają dołączyć do akcji! Tak jak to było w przeszłości, będziemy chcieli wyrażać naszą wdzięczność różnymi małymi „prezencikami, cegiełkami”.

Życzymy Wam wszystkim zdrowia, pomyślności 
i wytrwałości na Nowy Rok 2024! 
GASIO
Członkowie Zarządu i Rady Starszych ZBZ „Bodhidharma”


ZAŁĄCZNIK nr 1:
Wesprzyj Ośrodek, Sanghę i pracę Rosi poprzez:

1. Udział we wspólnych praktykach zen
👉 stacjonarnie i / lub online, zarówno tych krótszych, jak i 
👉 dłuższych kilkudniowych grupowych zazen i siedmiodniowych sesin z Rosi


2. Pomoc w organizacji i pracach na rzecz Ośrodka i Sanghi
👉 przed odosobnieniami i po nich, a także w związku z wynajmami,
👉 udział w zazenkai z samu lub innych ogłoszonych okresach pracy,


3. zgłoszenie się do projektu „Bodhi-team”
👉 wykonanie konkretnego zadania (wiele z nich można zrobić z domu lub online), np. korekta tekstu, spisanie mowy Dharmy itd.,
👉 wzięcie odpowiedzialności za jakiś większy, rozłożony w czasie projekt (np. współprowadzenie sklepiku itp.) lub 
👉 udział w innych projektach (np. w ramach „Akademii Spokojnego Umysłu”),
👉 wynajem Ośrodka na własne warsztaty grupowe, jeśli takie prowadzisz


4. Promowanie (oczywiście nienachalne) organizowanych przez Ośrodek i Sanghę działań i wydarzeń
👉 wśród zainteresowanych znajomych i poprzez media społecznościowe
👉 poprzez polecanie Ośrodka do wynajmu.


5. Formalne członkostwo ZBZ „Bodhidharma”
👉 niezrzeszeni mogą rozważyć formalne członkostwo ZBZ, więcej informacji:
👉  obecni członkowie mogą zmienić swój status członkowski i zwiększyć próg swoich 
comiesięcznych składek
👉 regularne płacenie składek członkowskich
👉 uzupełnienie wszelkich zaległych opłat i/lub dokonanie ich awansem (składki, udział w odosobnieniach itd.)


6. Wpłata dobrowolnych darowizn  -   wspieranie zbiórki "Bezpieczna zima 2024"
👉 Wszelkie darowizny na cele kultu religijnego wpłacane przelewem można odliczyć od podatku dochodowego. 

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma"
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa
Konto bankowe nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA

👉 Jeśli ktoś nie może zrobić przelewu inaczej niż tylko przez PayPal, to na prośbę prześlemy adres. 

6. Inne:
👉  zakupy w SKLEPIKU na miejscu lub wysyłkowo
👉 podarowanie potrzebnego w Ośrodku sprzętu, mebli, urządzeń (po wcześniejszej konsultacji)
👉 udział w grupach na „WhatsApp”
👉 udział w „Sanghowym Zoom” i innych spotkaniach sanghowych
👉 śledzenie naszych mediów społecznościowych                                  www.facebook.com/buddyzmzen                                  www.intagram.com/zbz_bodhidharma_buddyzmzen.pl


ZAŁĄCZNIK nr 2: 
List od Rosi Sunyi Kjolhede do polskiej sanghi po angielsku:

"Dear Sangha,
     Here in the mountains of western North Carolina we have just completed our weeklong Rohatsu sesshin – and in a few days in Falenica another sesshin in honor of the Buddha’s Enlightenment will begin. How wonderful!  Already we can feel the growing stillness and silence as we move toward the Winter Solstice. Such a rich, deep, powerful time this is for coming together to raise up the Buddha Way, with so many others doing the same all across the globe.

     And how wonderful to have such a place for practice in Poland, with dedicated staff and a fine sangha -- so many people willing to work together to turn this Dharma Wheel for all beings. Looking back, it is amazing to me, and so gratifying, to see how much practice we have been able to accomplish together this past year, in person and online. How fortunate to have access to the technology that makes it possible to continue our work together in this way! We must never take these things for granted – especially now in such uncertain   times. With wars and pandemics and climate     disruption, who knows what is to come?

      And yet it is exactly at such a time as this that the Three Treasures of Buddha, Dharma, and Sangha are most needed. I deeply hope we will be able to continue this dharma work together for many years to come, and that people will contribute in any ways they can – financially, through work service, and through on-going, wholehearted practice. Together we can support and strengthen our     Bodhidharma Center, keeping it open and thriving and accessible to all who wish to follow this Zen Way toward a life of greater freedom, connection, and fulfillment.

      Wishing you deep practice and a fine holiday season! With love and gassho to all,

       Rosi (December 10, 2023)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz