Kontakt - Numer konta - RODO


Związek Buddystów Zen "Bodhidharma"

👉 Ogólnopolski Ośrodek Zen w Warszawie (siedziba)
adres: ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa 
telefon: (22) 872 47 57 (lepiej pisać e-maila)

NIP: 952-18-46-939   REGON: 010695135


📍PŁATNOŚCI - darowizny
Związek Buddystów Zen „Bodhidharma" 
nr konta:  21 1020 1127 0000 1702 0083 5132
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa

Przelew z zagranicy: 
IBAN: PL21102011270000170200835132
SWIFT/BIC:BPKOPLPWXXX
PKO BANK POLSKI S.A. 
adres banku: ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa Polska

PayPal: zbzenb@gmail.com 
(prosimy korzystać z PayPal, jeśli nie ma możliwości dokonania przelewu bankowego, dziękujemy)
 
Buddyjski Sklepik ZEN
ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa
buddyzmzen@gmail.com


Grupy komunikacyjne ZBZ "Bodhidharma" 
WHATSAPP
Kierowane do osób, które czują się częścią naszej sanghi / sympatyzują się z nami i chcą mieć kontakt z innymi poprzez grupowy czat.
👉 "Czas na zazen" - grupa dotycząca praktyki, wspieramy się w praktyce
👉 "Sanghowa grupa wsparcia" - miejsce na wszystkie inne informacje, wymianę, integracja sanghi w sympatycznej atmosferze.
Jeśli chcesz otrzymać linki do tych grup, napisz taką prośbę na buddyzmzen@gmail.com

LISTA MAILINGOWA
👉 tygodniówka ZBZ Info
Kierowane do osób, które chcą otrzymać drogą mailową informacje o nadchodzących wydarzeniach i nie tylko. Piszemy tam zwykle nieco więcej niż na stronie internetowej. Jeśli chcesz zapisać się, napisz maila na buddyzmzen@gmail.com. (Wypisać się można w każdej chwili pisząc o tym na ten sam adres.)👉 Ośrodek Zen we Wrocławiu (siedziba Oddziału Dolnośląskiego)
adres: ul. Jastrzębiej 11/1. , Wrocław
telefon: (71)  36 12 012
e-mail:  zbzwroclaw@gmail.com
strona internetowa: http://www.buddyzmzen.pl/p/wrocaw.html
numer konta w PKO BP: 55 1020 5226 0000 6302 0185 2805


Pierwszą wizytę prosimy uzgodnić z osobami zajmującymi się wprowadzeniami do praktyki zen!

Marta Jerzak: tel. 668572576, Ania Jędrzejczak: tel. 503685568

Zapisy na newsletter Oddziału Dolnośląskiego - Wrocław
wysyłany z konta zbzwroclaw@gmail.com 
  • poprzez wysłania prośby  „o zapisanie na listę mailingową Oddziału Dolnośląskiego (Wrocławskiego) „ na adres mailowy zbzwroclaw@gmail.com 
  • Wypisać można poprzez wysłanie maila na zbzwroclaw@gmail.com z prośbą o „wypisanie z listy mailingowej Oddziału Dolnośląskiego (Wrocławskiego), Administrator spełnia prośbę potwierdzając mailem to.→Windhorse Zen Community w USA
Rosi Sunya Kjolhede
http://windhorsezen.org/
email: windhorse@windhorsezen.org
phone: 828-645-8001 or  828-645-8003
adress: 580 Panther Branch Rd. , Alexander, NC 28701.


POLITYKA PRYWATNOŚCI ZBZ BODHIDHARMA (tzw. RODO)
  1. Zapisy na newslettera ZBZ Info
  2. Pisanie do ZBZ maila w dowolnej sprawie
  3. Przesyłanie formularza zgłoszeniowego na wydarzenia (sesin, zazen grupowe, kwestionariusz członkowski lub inne)
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” z siedzibą w Warszawie, ul. Filmowa 32, 04-935 Warszawa, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 9, NIP: 952-18-46-939, REGON: 010696135, tel: 22 (22) 872 47 57, e-mail: buddyzmzen@gmail.com. ,zwany dalej „Związek”. 

Związek jest operatorem także stron internetowych dostępnych pod adresami: www.buddyzmzen.pl , www.sklepzen.blogspot.com , http://zazenwroclaw.blogspot.com , www.buddyjskabiblioteka.blogspot.com, 

Twoje dane uzyskujemy od Ciebie drogą mailową, telefoniczną, pocztową,  osobiście w Biurze Ośrodków oraz z wyżej wymienionych stron internetowych.

Twoje dane otrzymujemy od Ciebie podczas wymiany mailowej, zapisu na newslettery prowadzone przez Związek , zapisów na odosobnienia zen (przez formularze zgłoszeniowe) i inne formy praktyki / wydarzenia, poprzez przesłania kwestionariusza członkowskiego, dokonywania wpłat i darowizn na konto bankowe Związku, zamówienia ewentualnych przesyłek, a także podczas dokonywania nagrań lub rejestracji foto i video z wydarzeń w których brałeś/ łaś udział. 

O zamiarze nagrywania i rejestracji foto i video na danym wydarzeniu i ewentualnej publikacji nagrań, zdjęć na forum publiczny informujemy wcześniej i postępujemy zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą publikacji zdjęć i nagrań z wydarzeń publicznych.

Wszelkie dane osobowe są podawane dobrowolnie i nie są one udostępniane przez Związek innym zewnętrznym podmiotom (a jeśli tak, to informujemy o tym). W ramach wewnętrznej działalności Związku dane osobowe są przekazane tylko upoważnionym osobom i wyłącznie w takim zakresie w jakim wymaga realizacja danego zadania statutowego Związku (np. organizacja odosobnienia, wysyłka pocztowa itd.).

Prosimy o podanie przez Ciebie pewne dane osobowe, aby móc mieć kontakt z Tobą, móc zawrzeć i wykonać „umowę” zawartą z Tobą w celu realizacji zadań statutowych Związku (organizacja odosobnień lub innych form praktyki zen i wydarzeń oraz realizację pobytu w Ośrodku), móc dostarczyć Ci „zamówioną przez Ciebie usługę” lub „przedmiot”: 

Podczas kontaktu mailowego lub zamówienia wysyłkowego uzyskujemy następujące dane osobowe:  imię, nazwisko, adres e-mail, ew. telefon kontaktowy, adres dostawy (tylko zamówienia). Przy dokonaniu przelewu na konto Związku i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, numer konta, adres, wysokość wpłaty, opis.

Przy wypełnianiu kwestionariusza członkowskiego, formularzy zgłoszeniowych na odosobnienia zen (zazen grupowe i sesin), przy zgłoszeniu się na dłuższy pobytu w Ośrodku:  imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, wiek, kilka danych wrażliwych dotyczące przebiegu praktyki buddyjskiej oraz stanu zdrowia. (patrz dany formularz).

Podawanie danych dotyczące twojej praktyki buddyjskiej i zdrowia nie są obowiązkowe, służą one wyłącznie do zorganizowania przebiegu wszelkich praktyk duchowych (odosobnień oraz pobytów na terenie Ośrodka) tak , aby były one jak najbardziej dopasowane do indywidualnych możliwości poszczególnych osób i zapewniło odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników przebywających na terenie Ośrodków. Wymagamy jedynie podpisania oświadczenia, że nie masz przeciwwskazań lekarskich do udziału w odosobnieniach zen.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz potrzebnych nam swoich danych osobowych, może to skutkować tym, że niestety nie będziemy mogli mieć kontaktu z Tobą oraz zawrzeć z Tobą „umowy”: nie będziesz mógł wziąć udział w odosobnieniach lub w innych formach praktyki, być przyjętym na poczet formalnych członków Związku, skorzystać z pobytu w Ośrodku, nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Związku, gospodarczą, w tym marketingową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Jeśli Chcesz uzyskać szczegółowe dane dotyczące sposobu zbierania, zarządzania i przechowywania twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: buddyzmzen@gmail.com lub na adres pocztowy: Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” ul. Filmowa 32, 04-935 Warszawa.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś, lub kierując do nas mail na adres: buddyzmzen@gmail.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyżej opisany sposób, dopóki nie wycofasz zgody.
Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Związek Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, należy wysłać mail na adres:buddyzmzen@gmail.com. 

(Więcej szczegółów dotyczące zapisów i wypisania z poszczególnych list mailingowych znajdziesz poniżej.)

ZGODY i POUCZENIA

I. Osoba kontaktująca się drogą mailową ze Związkiem Buddystów Zen „Bodhidharma” wyraża zgodę na:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), ZBZ Bodhidharma informuje, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” z siedzibą w Warszawie, ul. Filmowa 32 04-935 Warszawa, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 9, NIP: 952-18-46-939, REGON: 010696135, tel: 22 (22) 872 47 57, e-mail: buddyzmzen@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta tj. skontaktowania się z Klientem przez Administratora w związku z wysłaniem przez Klienta wiadomości mailowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3) Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi (w tej chwili nie korzystamy z tego).

4) Dane osobowe mogą być również udostępnione niezależnym podmiotom takim jak współpracownicy Administratora; współpracownicy Administratora przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 2).

5) Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

6) Klientowi przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych przez Klienta danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związku Buddystów Zen „Bodhidharma” ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres buddyzmzen@gmail.com

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.

II. Osoba zapisująca się lub już zapisana  na listy mailingowe (newsletter ZBZ Info z adresu buddyzmzen@gmail.com / grupowa lista mailingowa warszawska-sangha-zbz@googlegroups.com /  newsletter Oddziału Dolnośląskiego z adresu zbzwroclaw@gmail.com / otrzymanie aktualnych postów ze stron internetowych www.buddyzmzen.pl  i www.sklepzen.blogspot.com) Związku Buddystów Zen „Bodhidharma: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Związku Buddystów Zen „Bodhidharma”. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” z siedzibą w Warszawie, ul. Filmowa 32 04-935 Warszawa, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 9, NIP: 952-18-46-939, REGON: 010696135, tel: 22 (22) 872 47 57, e-mail: buddyzmzen@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach:

a. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

b. przesyłania Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania z Newslettera.


3) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili).


4) Przysługują mi następujące prawa: 
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związek Buddystów Zen „Bodhidharma”, ul. Filmowa 32,  04-935 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres buddyzmzen@gmail.com.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będę mógł otrzymywać informacji handlowej od Administratora.ZAPISY I WYPISANIE SIĘ NA POSZCZEGÓLNE LISTY MAILINGOWE ZBZ BODHIDHARMA
  • zapisy na ogólnokrajowy newsletter ZBZ Info , który wysyłany jest średnio co tydzień z konta buddyzmzen@gmail.com odbywają się poprzez wysłania prośby  „o zapisanie na newslettera ZBZ Info „ na adres mailowy buddyzmzen@gmail.com. Wypisać można poprzez wysłanie maila na buddyzmzen@gmail.com z prośbą o „wypisanie z listy mailingowej ZBZ Info”, Administrator spełnia prośbę potwierdzając mailem to.
  • zapisy na newsletter Oddziału Dolnośląskiego (siedziba we Wrocławiu ul. Jastrzębiej 11/1.) wysyłany z konta zbzwroclaw@gmail.com poprzez wysłania prośby  „o zapisanie na listę mailingową Oddziału Dolnośląskiego (Wrocławskiego) „ na adres mailowy zbzwroclaw@gmail.com Wypisać można poprzez wysłanie maila na zbzwroclaw@gmail.com z prośbą o „wypisanie z listy mailingowej Oddziału Dolnośląskiego (Wrocławskiego), Administrator spełnia prośbę potwierdzając mailem to.
  • zapisy na otrzymywanie nowych postów na swoją skrzynkę mailową ze stron internetowych ZBZ Bodhidharma, jak  www.buddyzmzen.pl  i www.sklepzen.blogspot.com  jest możliwa na danej stronie internetowej. Wypisać można w każdej chwili poprzez klikania linka znajdującego się w stopce każdego maila otrzymanego z danej strony internetowej.
III. Osoba wypełniając odpowiednie formularze zgłoszeniowe (w formacie pdf., doc, lub jako treść maila) przesyłając drogą mailową, pocztową bądź przekazując osobiście w biurze Ośrodka do Związku Buddystów Zen „Bodhidharma” wyraża zgodę na:

(dotyczy:  formularz zgłoszeniowy na zazen grupowe, formularz zgłoszeniowy na sesin, kwestionariusz członkowski, podanie na pobyt / rezydenta w Ośrodku i inne) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” z siedzibą w Warszawie, ul. Filmowa 32 04-935 Warszawa, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 9, NIP: 952-18-46-939, REGON: 010696135, tel: 22 (22) 872 47 57, e-mail: buddyzmzen@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu lub organizowanym przez Administratora lub pobytu w Ośrodku.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie przez działań na moje żądanie tj. przystąpienie do wydarzenia  przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak (dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji - na dzień dzisiejszy nie korzystamy z tego) oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

6) Przysługują mi następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związek Buddystów Zen „Bodhidharma”, ul. Filmowa 32,  04-935 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres buddyzmzen@gmail.com 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w wydarzeniu lub realizowanie pobytu w Ośrodku.